Anerkendte statikere

Her kan du læse om anerkendte statikere, regler og fortegnelse.

Anerkendte statikere skal:

  • følge anerkendelsesordningens grundlag jf. Bygningsreglementet samt ordningens procedurer og retningslinjer
  • arbejde i overensstemmelse med gældende byggeregler og god byggeskik
  • vise en til opgaven passende omhu, samt søge kritiske forhold belyst af den fornødne kompetence

Den anerkendte statiker skal altid virke efter ovenstående rammer uanset om myndigheder i en given byggesag ikke har krævet en anerkendt statikers medvirken.

Håndbogen er delt i 2:

Del I med Systembeskrivelse

Del II med Procedurer for anerkendte statikeres virke

Håndbogen Del I

Håndbogen Del II

Problemer med download? Så prøv venligst en anden browser (fx Chrome), mens vi arbejder på at løse problemet. Tak!)

Dermed er der sket en ajourføring af ordningen med seneste udgave af DS/EN ISO IEC 17024:2012 ”Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer”, herunder ledelse af ordningen, formulering af kvalitetsmål og evaluering af ordningen; udvidet vurdering af anerkendte statikeres virke ved ansøgning om fornyelse; og regler for håndtering af upartiskhed, klager og administrative forhold.

Desuden er der gennemført kontrol af ordningens overensstemmelse med seneste retningslinjer for implementering af EU-direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Justering af retningslinjer for anerkendte statikeres virke som projekterende, således at der lægges større vægt på virket som projekteringsleder og den overordnede planlægning af de bærende konstruktioner.

Mulighed for at den anerkendte statiker kan virke som ledende kontrollant og derved gøre kontrolarbejdet smidigere ved støtte af medkontrollanter

Justering af retningslinjer for anerkendte statikeres virke som tredjeparts kontrollant, således at rammerne herfor er tydeligere og opgaverne håndteres mere ensartet.

Endelig en nedsættelse af gebyrer for opnåelse af anerkendelse.