Anerkendelsesudvalg for statikere

Den løbende drift af anerkendelsesordningen for statikere varetages af et anerkendelsesudvalg

Anerkendelsesudvalget består af 9 medlemmer, der udpeges af IDA efter indstilling:

  • 3 medlemmer indstilles af Trafik- og Byggestyrelsen (tidl. Energistyrelsen)
  • 2 medlemmer indstilles af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI
  • 2 medlemmer indstilles af Kommunernes Landsforening, KL
  • 1 medlem indstilles af Dansk Byggeri
  • 1 medlem indstilles af Foreningen af Anerkendte Statikere

Udvalgsmedlemmerne udpeges for 4 år ad gangen.

Anerkendelsesudvalget holder ca. 5 møder årligt, hvor der tages stilling til ansøgninger om statikeranerkendelse og fornyelser af anerkendelser. Dertil kommer andre spørgsmål i relation til ordningens drift, fx ordningens økonomi.

For hver ansøgning om statikeranerkendelse nedsættes et bedømmelsesudvalg, der består at 2 medlemmer af udvalget samt 1-2 eksterne sagsbehandlere. Bedømmelsesudvalget udarbejder indstilling til anerkendelsesudvalget.

 

Udvalgsmedlemmer

Her kan du se en samlet oversigt over udvalgets medlemmer:

Hent fortegnelse over Anerkendelsesudvalgets medlemmer (marts 2019)

Udvalgsmøder

Anerkendelsesudvalget har planlagt møder på følgende datoer:

  • 10. marts 2020
  • 28. maj 2020

Referat fra udvalgets møder godkendes på det efterfølgende møde, hvorefter det offentliggøres her på hjemmesiden.

 

Eksterne sagsbehandlere

Anerkendelsesordningen har tilknyttet en faglig sekretær, der bistår anerkendelsesordningen i forbindelse med ansøgninger om anerkendelse og fornyelse, klagesager m.v.

Endvidere er der knyttet et antal eksterne sagsbehandlere til ordningen. Deres opgave er primært at foretage projektgranskning i forbindelse med ansøgning om statikeranerkendelse.

Anerkendelsesordningen har p.t. følgende eksterne sagsbehandlere:

Oversigt over eksterne sagsbehandlere

 

Mødereferater fra anerkendelsesudvalget

Mødereferater 2019

31. januar

28. marts

4. juni

17. september

Mødereferater 2018

23. januar

20. marts

11. juni

18. september

12. oktober

19. november

Mødereferater 2017

18. januar

16. marts

13. juni

23. august

19. september

Mødereferater 2016

8. marts

24. maj

5. september

Mødereferater 2015

3. februar

28. april

17. juni

27. august

6. oktober

2. december

Mødereferater 2014

20. marts

29. april

16. juni

9. september

6. oktober

3. december

Mødereferater 2013

22. marts

13. juni

8. oktober

16. december

Mødereferater 2012

20. marts

13. juni

18. september

27. november

Mødereferater 2011

27. januar

29. marts

2. maj

16. juni

4. oktober

1. december

Mødereferater 2010

8. juni

4. oktober

15. december