Anmeldelse og fratagelse af anerkendelse

Enhver borger kan over for anerkendelsesudvalget anmelde problemer med en anerkendt statikers brug af anerkendelsen. Anmeldelsen skal være skriftlig.