Meddelelse til myndigheder om projektforhold

Anerkendelsesudvalget kan give meddelelse til myndigheder, når udvalget under behandling af et projekt indsendt af en ansøger eller i forbindelse med anmeldelse af problemer med brug af anerkendelsen bliver opmærksom på projektforhold, som efter anerkendelsesudvalgets vurdering kan give anledning til handling eller kontrol fra myndigheder.

Forinden meddelelse til myndighed vil ansøgeren/den anerkendte statiker få lejlighed til at udtale sig i sagen, jf. Håndbogens procedure 2.7.