Åremålsansættelse

Hvad er reglerne for åremålsansættelse i kommuner, regioner og staten.

 

Åremålsansættelse i kommuner og regioner

Ansættelse på åremål betyder, at din stilling er tidsbegrænset. Som kompensation for dette aftaler man et åremålstillæg. Åremålet kan løbe fra tre til seks år med mulighed for forlængelse, så den samlede ansættelse maksimalt kan udgøre ni år. Herefter skal stillingen genopslås.

Åremålstillæg aftales mellem IDA og arbejdspladsen. Åremålstillægget udgør mellem 20 og 30 procent af din løn inklusive tillæg og pension. Ved ansættelse på åremål aftales derudover en særlig godtgørelse på tre måneder plus en måned for hvert fulde åremålsår. Dette forudsætter dog, at du bliver i stillingen i hele perioden, det vil sige til den aftalte udløbsdato.


 

Åremålsansættelse i staten

Visse chefstillinger i staten opslås som åremålsstillinger. En åremålsstilling er tidsbegrænset. Som kompensation herfor aftales et åremålstillæg, udgør mellem 14 og 30 procent af den samlede løn inklusive tillæg.

Åremålet kan løbe fra tre til seks år med mulighed for maksimal forlængelse i tre år uden opslag.

Vilkårene for åremål, herunder tillæg, aftales mellem IDA og arbejdspladsen.

Åremålstillæggets størrelse vil især afhænge af åremålets længde sådan at jo kortere åremål desto større tillæg. Desuden vil det have betydning, om der er aftalt ret til at komme tilbage til en anden stilling i organisationen efter åremålets udløb.