Erhvervsskoler: Ansættelsesvilkår

Hvis du er ansat som underviser på en erhvervsskole, vil du være omfattet af akademikeroverenskomsten.