Erhvervsskoler: Ansættelsesvilkår

Hvis du er ansat som underviser på en erhvervsskole, vil du være omfattet af akademikeroverenskomsten.

Overenskomsten og øvrige relevante aftaler kan findes på overenskomster og aftaler i staten.

Løn og pension

Du følger basislønforløbet i § 4. Basislønnen bliver fastsat på baggrund af din anciennitet. De aktuelle basislønbeløb kan findes i IDA’s offentlig løntabeller.

Udover lønnen får du pension, hvor den aktuelle pensionsprocent er 17,1 %

Du modtager også et anciennitetsbestemt undervisningstillæg. De aktuelle beløb kan findes i IDAs offentlige løntabeller.

Derudover er der mulighed for at aftale funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg.

Arbejdstid

Du er omfattet af akademikeroverenskomsten § 13, som fastsætter din ugentlige arbejdstid til gennemsnitlig 37 timer inkl. frokostpause.

Når du underviser på en erhvervsskole, har du en årsnorm. Det betyder, at din arbejdstid opgøres og eventuelt merarbejde godkendes og godtgøres på årsbasis.

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten