Kontraktforhold for chefer i staten

Hvordan sikrer du en god kontrakt som chef i staten

De fleste chefer i staten ansættes på overenskomstvilkår. Basislønnen afhænger af den pågældende stilling, og den er fastsat på forhånd.

Udover basislønnen kan der aftales tillæg. Som chef i staten kan man selv forhandle tillæg med ledelsen.

IDA har efterfølgende syv dage til at gøre indsigelse. Forhandlingen kan også overlades til IDA eller en lokal cheflønsforhandler.

Vær opmærksom på, at cheflønsforhandleren skal have bemyndigelse fra IDA til at forhandle tillæg.

Overenskomstansat

Basislønnen afhænger af den pågældende stilling, og den er fastsat (klassificeret) på forhånd.

Udover basislønnen kan der aftales tillæg. Som chef i staten kan man selv forhandle tillæg med ledelsen. IDA har efterfølgende syv dage til at gøre indsigelse.

Forhandlingen kan også overlades til IDA eller en lokal cheflønsforhandler. Vær opmærksom på, at cheflønsforhandleren skal have bemyndigelse fra IDA til at forhandle tillæg.

Ansættelse på åremål

Visse chefstillinger i staten opslås som åremålsstillinger. En åremålsstilling er tidsbegrænset. Som kompensation herfor aftales et åremålstillæg, udgør mellem 14 og 30 procent af den samlede løn inklusiv tillæg. Åremålet kan løbe fra tre til seks år med mulighed for maksimal forlængelse i tre år uden opslag.

Vilkårene for åremål, herunder tillæg, aftales mellem IDA og arbejdspladsen. Åremålstillæggets størrelse vil især afhænge af åremålets længde sådan at jo kortere åremål desto større tillæg. Desuden vil det have betydning, om der er aftalt ret til at komme tilbage til en anden stilling i organisationen efter åremålets udløb.

Du kan læse mere i Cirkulære om åremålsansættelse

Åremålsansættelse

  1. Lønberegner

    Tjek din løn (Kræver login)

Tjenestemandsansat

Ansættelse som tjenestemand sker i henhold til Tjenestemandsloven. De følgende punkter er generelle kendetegn ved ansættelse som tjenestemand.

Lønramme

Du ansættes i en lønramme afhængig af stillingens ansvar, kompetence og kompleksitet. Herudover kan aftales et tillæg. Du kan hente inspiration til forhandling af tillæg i IDAs lønstatistik og den interaktive lønberegner.

Ansættelse på prøve

Du ansættes på prøve i to år. I de første seks måneder kan du blive afskediget med 14 dages varsel, hvilket også er dit varsel, hvis du selv siger op. Fra seks til 24 måneder kan du blive afskediget med tre måneders varsel, mens du selv kan sige din stilling op med en måneds varsel.

I prøveperioden vil du to gange blive bedømt på din egnethed. Prøvetiden skal være effektiv og forløbe tilfredsstillende.

Opsigelsesvarsel

Efter prøveperioden på to år har både du og arbejdsgiveren et opsigelsesvarsel på tre måneders uanset, hvor længe du har været ansat.

Afskedigelse vil ske efter en fast procedure som du kan finde i Tjenestemandsloven kapitel 5.

Ændringer i ansættelsesforholdet

Du skal tåle ændringer i dit ansættelsesforhold i videre omfang end overenskomstansatte. Det kan for eksempel være pligt til at blive forflyttet inden for et ministerområde både til en anden institution og til et andet sted i landet.

Pensionsforhold

Dine pensionsforhold er anderledes end for overenskomstansatte. Der er tale om en tilsagnspension, som betyder, at du får en vis procentdel af lønnen i den lønramme, som du pensioneres fra. Størrelsen afhænger af, hvor mange år du har været tjenestemand (maksimalt 37 år). Hvis der i stillingen er aftalt pensionsgivende tillæg, indbetales dette pensionsbidrag til enten P+ eller ISP.

Ansættelsesvilkår

Dine ansættelsesvilkår – udover løn, pension og opsigelse – følger de almindelige regler på det statslige område, se for eksempel overenskomstens bestemmelser.

Du må ikke strejke.

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten