Praktikperioden - hvad skal du som studerende vide?

I diplomingeniørstudiet er indlagt en periode med ingeniørpraktik. Under din praktikperiode kan der opstå flere forskellige spørgsmål - såsom hvorvidt du er berettiget til praktikløn, om du har ret til feriepenge osv.  Læs her om dine rettigheder

Hovedreglen er, at du ikke får SU i praktikperioden. Udgangspunktet er, at praktikvirksomheden skal betale løn. Det kan dog være vanskeligt for de studerende at opnå aftale om løn i praktikperioden.

Ligeledes kan der være problemer med løn under praktik i udlandet. Hvis det ikke er muligt at opnå en aftale om løn i praktikperioden, skal du kontakte dit studiested for at høre nærmere om muligheden for at få SU i stedet. Ingeniøruddannelsernes Samråd (IUS) har nemlig fået gennemført en ordning, hvor et begrænset antal studerende får SU i praktikperioden.

IDA og Studierådet for de ingeniørstuderende i Danmark har fastsat en vejledende mindsteløn for diplomingeniører i praktik. Lønnen reguleres én gang om året.

Pr. 1. januar 2021 er den vejledende praktikløn kr. 15.000 kr. om måneden.

Satsen er vejledende, og det er op til den enkelte praktikant og praktikværten at forhandle sig frem til en passende løn i en individuel kontrakt. Studierådet og IDA er parat til at hjælpe praktikanter med vejledning til lønforhandlingen og med gode råd om at få regler om sygdom, feriepenge og ATP-bidrag med i kontrakten.

Problemer i praktikansættelsen og ved studierelevant arbejde
Er du studiemedlem af IDA, kan du få hjælp til løsning af problemer i din ingeniørpraktikansættelse og ved studierelevant arbejde.

Ansættelsesbevisloven
Vær opmærksom på, at lov om ansættelsesbeviser gælder, og at du i medfør heraf har krav på en kontrakt og en kopi af den gældende overenskomst, hvis du er omfattet af en sådan.

Feriepenge
Når du er i ingeniørpraktik, har du krav på 12,5% i feriepenge. Din arbejdsgiver skal indbetale feriepengene til FerieKonto.

Praktikperiode og efterfølgende dagpenge
Der gælder helt faste og strenge regler for, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med dagpenge og ophør af studiejob/praktikperiode. Henvend dig til a-kassen Akademikernes A-kasse eller mød op til IDAs dimittendseminarer. Seminarerne afholdes 1-2 gange årligt på alle uddannnelsesinstitutioner.

Klausuler
Det sker, at der i en kontrakt om praktikansættelse figurerer en konkurrence- eller kundeklausul. IDA vil i så fald opfordre dig til at kontakte IDA, så du - inden du skriver under - kan få vejledning om, hvorledes klausulen vil begrænse dig i din jobsøgning fremover, herunder din jobsøgning som færdiguddannet ingeniør.

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten