Overvej det grundigt, før du påtager dig rollen som whistleblower

Uanset om din arbejdsplads har en whistleblowerordning eller ej, er der en række forhold, som du bør tænke nøje igennem, inden du rapporterer om kritisable forhold.