Overvej det grundigt, før du påtager dig rollen som whistleblower

Uanset om din arbejdsplads har en whistleblowerordning eller ej, er der en række forhold, som du bør tænke nøje igennem, inden du rapporterer om kritisable forhold.

Hold dig til fakta

Det er vigtigt, at der er hold i de forhold, som du rapporterer om, og at der er dokumentation for fakta. Viser det sig, at der ikke er hold i påstandene, kan det blive betragtet som illoyalitet over for virksomheden og få negative følger for dig selv. Det er også uheldigt, hvis dine kolleger eller ledere bliver udsat for grundløse anklager.

Tænk på din egen position i virksomheden

Din position i virksomheden er også af betydning, idet der forventes større loyalitet fra en leder end fra en mere underordnet medarbejder. Du skal også være opmærksom på, at din identitet kan blive afsløret, selv om rapporteringen sker anonymt. Det kan eksempelvis være svært at undgå, hvis du er én af et meget begrænset antal medarbejdere, der har adgang til de oplysninger, som du rapporterer om.

Afsøg mulighederne for rapportering

Hovedreglen er, at du altid bør starte med at rapportere om forholdene internt. Ekstern videregivelse af information bør altså aldrig finde sted, før du har prøvet at bruge arbejdspladsens interne kommandoveje til at gøre ledelsen opmærksom på de kritikværdige forhold.

Hvis du skal rapportere eksternt

Det er altid risikabelt at videregive informationer eksternt, og du skal derfor vælge modtageren med omhu. Afhængigt af hvad sagen drejer sig om, vil det normalt være mere korrekt at kontakte Arbejdstilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller den styrelse eller det ministerium, som din arbejdsplads refererer til, end at gå direkte til Ombudsmanden, Skattemyndighederne eller politiet.

Kontakt til medierne 

At kontakte medierne må være den sidste udvej, og du må aldrig bruge sociale medier som Facebook til at fortælle om virksomhedsrelaterede forhold. Indberetning kan ikke ske til IDA, men hvis du har brug for sparring, inden du evt. foretager dig noget, er du velkommen til at henvende dig til IDAs whistleblowerrådgivning, der består af specialister, der er omfattet af ubetinget tavshedspligt og som kan håndtere disse spørgsmål. Send en mail (ikke fra en arbejdsgivermailkonto) til whistleblowerraadgivning@ida.dk, så hører du fra os senest næste arbejdsdag.

Dine motiver

Det er vigtigt, at dine motiver for at rapportere om de kritikværdige forhold bunder i et ønske om at få rettet op på situationen og ikke om at sætte arbejdspladsen, ledelsen eller kollegerne i et dårligt lys. Du skal være særligt opmærksom på dette, hvis der er grund til at tro, at du selv kan få fordele ud af at rapportere om eventuelle kritisable forhold.

Din tavshedspligt

Du skal naturligvis overholde din tavshedspligt, men at videregive oplysninger om kritikværdige forhold på din arbejdsplads er imidlertid ikke et brud på tavshedspligten, så længe det sker internt ad de korrekte kommandoveje.

Hvis virksomheden har en whistleblowerordning med en ekstern rådgiver, er det naturligvis også tilladt at bruge denne. Hvis din henvendelse ikke bliver taget alvorligt, eller de kritikværdige forhold fortsætter, kan det imidlertid blive nødvendigt at kontakte en ekstern myndighed. Det er tilladt at Det er tilladt at indberette lovstridige forhold til en offentlig myndighed, når oplysningerne er sande.

Du ved ikke, hvad der sker med oplysningerne, eller hvad myndighedens næste skridt vil være, så du mister kontrollen med sagen, når du har videregivet oplysningerne. Dog vil du næppe kunne anses for at have handlet illoyalt, hvis der er tale om lovbrud.

Konsekvenser for en whistleblower

Ideelt set burde whistleblowere være oplagte kandidater til titler som ”årets medarbejder”, men desværre er holdningen ofte den modsatte. Der er en risiko for at blive ugleset hos dele af arbejdspladsens ledelse, men du risikerer også, at kollegaerne distancerer sig fra dig.

I tilfælde, hvor whistleblowerens identitet ikke er kendt, er det også almindeligt, at kollegaerne selv forsøger at finde ud af det – blandt andet for at slippe for mistanke selv. Du skal altså gøre dig klart, at du som whistleblower kommer til at leve under et betydeligt psykisk pres, mens sagen står på, hvilket den godt kan gøre et års tid.

Derudover er der også tilfælde, hvor whistleblowere bliver opsagt, men de fleste virksomheder har dog en politik, der gør det klart, at whistleblowere ikke må udsættes for sanktioner, mens sagen verserer. IDA har introduceret en whistleblowerordning, der indebærer, at opsagte whistleblowere under bestemte forhold kan få lønkompensation af IDA i op til 9 måneder.

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten