Skræddersyet konsulentbistand til medlemmer i global virksomheder

Størstedelen af IDAs medlemmer arbejder i dag i en global og foranderlig kontekst. De indgår i skiftende teams, ofte med geografisk spredte kolleger, rejser, forhandler med udenlandske leverandører, leder tværkulturelle teams og projekter.

De refererer til en udenlandsk chef eller samarbejder med andre kulturer på arbejdspladsen.

En sådan kompleks virkelighed stiller nye krav til de ansatte og til organisationen. Både i forhold til at drive forandringer og i forhold til at interagere på tværs af kulturer.

Det stiller krav til, at den enkelte fx kan afkode kommunikationen og hierarkiet, forholde sig til diverse interessenter, selv kan kommunikere effektivt, bygge tillidsfulde relationer samt tage eller påvirke beslutninger på tværs af kulturer.

IDA kan hjælpe dig og dine kollegaer godt på vej

I samarbejde med Change Manager, Marisa Matarese, tilbyder IDA et forløb til lige præcis din virksomhed med det formål at klæde medarbejderne og organisationen på til at navigere i en global kontekst. 

Forløbet er skræddersyet til organisationens og medarbejdernes specifikke behov, og derfor vil indholdet variere afhængigt af de aktuelle udfordringer.

Har i en Akademikerklub eller virksomhedsgruppe, er det naturligt at søge i dette regi, men det er også muligt, at søge som enkelt person, på vegne af en gruppe IDA medlemmer. At der er lokal organisering på din arbejdsplads, er således ikke et krav, men vi stiller dog som krav, at I er min. 15 IDA-medlemmer, der vil få glæde af forløbet. 

Tema: Ansat i en international virksomhed

Arbejder du i en international virksomhed? Det kan være udfordrende at samarbejde på tværs af kulturer, sprog og større afstande. 

Find gode råd til til din ansættelse i en international virksomhed.

66 %

af IDAs privatansatte arbejder på et andet koncernsprog end dansk.

Kilde
Global employability: En medlemsundersøgelse, 2017

Eksempler på forløb

  • Trin 1: Afklaringsmøde à 1 time med nøglepersoner i virksomheden for at lave en behovsanalyse
  • Trin 2: Design og facilitering af eksempelvis:
    • 1/2 til 2-dages skræddersyet workshop med medarbejderne med formålet at kortlægge udfordringerne og designe den nødvendige forandringsrejse samt at identificere konkrete handlinger.

Eller

  • 1 til 2 dages skræddersyet teamsamarbejde for det tværkulturelle team med formålet at skabe enighed i teamet mht. mål, værdier samt at identificere, hvad der er kulturel intelligent adfærd i samarbejdet fremadrettet.

Eller

  • 1/2 til 2 dages skræddersyet workshop med henblik på at klæde medarbejderne og ledelsen på til at drive effektive forandringer i en global kontekst.
  • Trin 3 - Opfølgning og effektmåling

Ansøg om skræddersyet forløb

I skal skrive en kort ansøgning, hvor I redegør for jeres aktuelle udfordringer og ønsker til sparring. Vi vurderer de indkomne ansøgninger løbende og kontakter jeg, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.

Vi hører gerne fra jer, hvis I oplever andre udfordringer ved at være ansat i en global kontekst, så vi kan sammensætte et oplæg, der matcher jeres lokale behov.

Ansøg om skræddersyet forløb

Ansøgningen eller eventuelle spørgsmål til ydelsen sendes til juridisk konsulent Stine Lund slu@ida.dk eller virksomhedskonsulent Stine Schulze ssc@ida.dk.