Skræddersyet konsulentbistand til medlemmer i global virksomheder

Størstedelen af IDAs medlemmer arbejder i dag i en global og foranderlig kontekst. De indgår i skiftende teams, ofte med geografisk spredte kolleger, rejser, forhandler med udenlandske leverandører, leder tværkulturelle teams og projekter.

Tema: Ansat i en international virksomhed
66 %

af IDAs privatansatte arbejder på et andet koncernsprog end dansk.

Kilde
Global employability: En medlemsundersøgelse, 2017

Ansøg om skræddersyet forløb