07.09.2023
8 min læsetid

Vi negligerer, at kultur spiller en rolle

Det kan være en udfordring at få dansk og udenlandsk kultur til at mødes i globale virksomheder. Og det bliver sværere at undgå eller løse konflikter, hvis du ikke anerkender, at kultur spiller en stor rolle i dit arbejdsliv.

Rene Pedersen

af Rene Pedersen

Tema: Ansat i en international virksomhed
65 %

af IDAs medlemmer arbejder dagligt eller ugentligt med udenlandske kolleger udenfor deres geografiske enhed.

Kilde
Global employability: En medlemsundersøgelse, 2021

Jeg viser fx ikke min franske leder respekt ved at udfordre ham på et møde. Men jeg vil måske få point i et møde med en dansk leder, hvis vi tager en diskussion om, hvorvidt hans synspunkt er det rigtige.

Marisa Matarese,
Forandringsleder

Vi er nødt til at udvikle et kartotek af forskellig adfærd, som man bruger i forskellige situationer. Det er det, vi også kalder kulturel intelligens

Marisa Matarese,
Forandringsleder