A-kasse og arbejde i udlandet

Arbejde i udlandet tæller med i beskæftigelse, der giver dig ret til dagpenge i Danmark. Derfor er medlemskab af en a-kasse en rigtig god ide, uanset om du er udstationeret eller ansat af en udenlandsk arbejdsgiver.

Mand med høreværn om halsen

Social sikring i EØS-lande

Som udstationeret i et EØS-land er du omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og du vil fortsat være dagpengeberettiget, når udstationeringen ophører, hvis betingelserne i loven om arbejdsløshedsforsikring er opfyldt.

Bliv optaget under udstationeringen

Er du ikke allerede medlem af en arbejdsløshedskasse, når du bliver udstationeret i et EU/EØS-land, har du mulighed for at blive optaget på baggrund af dit arbejde som udstationeret.
Er du udstationeret uden for EU/EØS, kan du blive medlem af en a-kasse under forudsætning af, at det er en kortere udstationering, og at din arbejdsgiver er dansk.

Sørg for at være dækket

Melder du dig ud af en dansk arbejdsløshedskasse, inden du er optaget i den udenlandske forsikring, skal du være opmærksom på, at du risikerer at miste dagpengeretten og retten til efterløn.

Mistet ret til efterløn

Du skal være opmærksom på, om du kan bevare retten til efterløn, hvis du bliver omfattet af en forsikring mod arbejdsløshed i et andet EØS-land. Kontakt derfor altid din a-kasse, når du begynder at arbejde i udlandet.

Regler for ægtefælle eller samlever

Rejser din ægtefælle eller samlever med til udlandet, skal du huske, at han eller hun efter 3 år mister sin ret til arbejdsløshedsunderstøttelse og efterløn i Danmark, hvis ikke beskæftigelseskravet i den danske lov om arbejdsløshedsforsikring er opfyldt.

Bliver du ansat uden for EU/EØS kan du fortsat bevare medlemskabet af en dansk arbejdsløshedskasse både som udstationeret og som ansat i udlandet. Det gælder også, selvom du ikke længere er omfattet af dansk lovgivning om social sikring.

Forsikring i udlandet medregnes

Eventuelle forsikringsperioder fra lande uden for EØS kan medregnes til at opfylde de danske betingelser for ret til dagpenge.

Optagelse i en a-kasse

Hvis du ikke allerede er medlem, kan du blive optaget i en dansk a-kasse, hvis du midlertidigt og for en kortere årrække udstationeres til lønarbejde uden for EØS af en dansk arbejdsgiver eller en dansk organisation. Kriterierne er:

  • Du skal opfylde de almindelige optagelsesbetingelser med undtagelse af bopælskravet.
  • Du skal have haft bopæl og ophold i DK umiddelbart inden udstationeringen.
  • Du skal senest søge om optagelse et år efter, at du flytter til udlandet.

Ægtefælle eller partner

Hvis du tager en ægtefælle/samlever med til udlandet - husk så også på, at den pågældende efter 3 år mister sin ret til arbejdsløshedsunderstøttelse og efterløn i Danmark, hvis beskæftigelseskravet i den danske arbejdsløshedsforsikringslovgivning ikke er opfyldt.

Hvis du er selvstændig

Vær i øvrigt opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende i udlandet. Er du selvstændig har vi samlet en række forskellige artikler, som du med fordel kan læse.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her