Pensionsopsparing i udlandet

Din pensionsopsparing kan ændre sig, hvis du arbejder i udlandet. På denne side får du et overblik over, hvilke pensionsregler du bør være opmærksom på.

Mand med høreværn om halsen

Pensionsopsparing

Som hovedregel har du ret til sociale pensioner i form af folkepension, førtidspension og invaliditetsydelser, når du har dansk indfødsret og bopæl i Danmark.

I Danmark er lønmodtagere mellem 16 og 66 år omfattet af arbejdsmarkedets tillægspension (ATP), hvis de som minimum arbejder 9 timer og ugen. Der bliver også indbetalt ATP-bidrag ved modtagelse af mange typer overførselsindkomst.

Beregning af folkepension

Når din folkepension beregnes, sker det på baggrund af det antal år, du har boet eller været forsikret i hvert enkelt land.

Du skal derfor være opmærksom på, at din danske folkepension kan være reduceret betydeligt, hvis du har arbejdet for udlandske arbejdsgivere i flere år. ATP-pensionen afhænger af de indbetalte bidrag.

Fortsæt din pensionsordning

Har du allerede en pensionsordning, bør du undersøge, om du kan videreføre ordningen, uanset om du skal udstationeres eller udlandsansættes.

Hvis du skal udstationeres – og din løn fortsat udbetales i Danmark - er det mest naturligt, at enten du eller din arbejdsgiver fortsætter indbetalingen til ordningen i udstationeringsperioden.

Fortsætter indbetalingerne til pensionsordningen, vil udstationeringen ikke medføre ændringer i din dækning.

Ægtefælle eller samlever

Tager din ægtefælle eller samlever med til udlandet, skal I gøre jer de samme overvejelser om hans eller hendes pensionsordning.

Hvis vedkommende ikke arbejder under jeres udlandsophold og der ikke indbetales til hans eller hendes pensionsopsparing, så mangler der både indbetalinger, renter og renters renter, hvilket kan løbe op i flere hundredetusinde kroner i sidste ende.

Længerevarende ansættelser

Forventer du at blive i udlandet i en længere periode, hvad enten du er udstationeret eller udlandsansat, kan det være en god ide at tegne en lokal pensionsopsparing, hvis den bliver mere lempeligt beskattet end en dansk ordning.

Omvendt kan en udenlandsk pensionsopsparing afvige med hensyn til dækning eller bonustilskrivning i forhold til, hvad man som dansker forventer.

Pensionopsparing i DK

Mangler du information omkring, hvordan du skal forholde dig, hvis du bor i Danmark?

Vi har samlet en række artikler omkring din pensionsordning i DK og hvad du skal være særlig opmærksom på her.

Regler ved udstationering

Du er både omfattet af reglerne om sociale pensioner og ATP, hvis du er omfattet af den danske sociale sikring i løbet af din udstationering.

Udlandsansat i et EU- eller EØS-land

Når du arbejder i et EU- eller EØS-land, optjener du ret til pension i det land, hvis sociale sikringssystem du er omfattet af. Under visse omstændigheder har du også ret til at få pensionen udbetalt i et hvilket som helst EU eller EØS-land.

Der er dog store forskelle mellem landene på, hvordan førtidspension bliver beregnet, og i visse tilfælde skal der ske delvis udbetaling fra flere lande. ATP udbetales uanset bopælsland.

Du kan læse mere om, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du er ansat af en udenlandsarbejdsgiver her.

Skattefradrag

Er du ikke skattepligtig i Danmark, får du ikke fradragsret for dine pensionsindbetalinger, selvom du både bliver pålagt pensionsafkastbeskatning og får udbetalingerne beskattet som personlig indkomst.

Derfor anbefaler IDA, at du undersøger muligheden for at ændre din pensionsordning til en skattebegunstig ordning eller at stoppe indbetalingerne.

Skatteordninger

Det er almindeligt, at du kan blive omfattet af en bidragsfri forsikringsdækning eller præmiefritagelse i de første 12 måneder efter, at indbetalingerne er ophørt, og der er mulighed for at få forlænget perioden.

I den periode vil din pensionsret være den samme, som mens du indbetalte pensionsbidrag, hvorimod det ikke er sikkert, at en eventuel ulykkesforsikring fortsat dækker.

Vær opmærksom på, om du skal aflevere en ny helbredsattest, hvis du efter en bidragsfri periode ønsker at genoptage indbetalingerne til pensionsordningen.

Du kan læse mere om skatteregler her.

Få en gunstigere forrentning 

Vær opmærksom på, at flere danske pensionsselskaber etablerer kapitalafkastbeskatningsfri pensionsordninger, hvor du som dansker med ansættelse i udlandet kan opnå en særlig gunstig forrentning.

Luxemburg-ordningen

Under dit udlandsophold kan du stille din danske ordning i bero og etablere en ”Luxemburg-ordning”.

Det betyder, at du indbetaler dine pensionsbidrag til en bankkonto, hvorefter du ved din tilbagevenden til Danmark indskyder beløbet på din danske pensionsordning som et ekstraordinært bidrag.

Denne løsning skal altid afstemmes med din danske pensionskasse.

Jeg går på pension

Når du forlader arbejdsmarkedet ændrer din livsstil sig og du får mere mulighed til de ting du holder allermest af. Opdater dig og læs hvordan du tilpasser dine forsikringer til din tilværelse som pensionist. 

Læs mere om dine forsikringer som pensionist