Ferie og barsel

Du må ikke holde ferie under din barsel, men du kan godt optjene ferie under barslen.

Mand på stranden med et barn i favnen

Barsel betegnes som en feriehindring. Det betyder, at du ikke må holde ferie under din barsel. Når du ikke at afholde hele din ferie, inden du går på barsel, har du ret til at få den udbetalt. I visse overenskomster er der mulighed for, at ikke-afholdt ferie på grund af barsel kan overføres til det følgende ferieår. 

Selvom du ikke må holde ferie under din barsel, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at du ikke optjener ferie imens. Hvis du har fået fuld eller delvis løn under din barselsorlov, har du optjent ret til ferie med løn under barselsorloven, som du kan bruge i det følgende ferieår. 

Har du udelukkende været omfattet af funktionærlovens regler, hvor du modtog halv løn i perioden fra 4 uger før forventet termin til 14 uger efter fødslen, optjener du ret til fuld løn under ferie i det efterfølgende ferieår 

Det er dog kun for den periode, hvor du modtager halv løn. De følgende uger, hvor du modtager barselsdagpenge, optjener du ikke ret til ferie med løn. 

Er du ansat i staten, optjener du derudover ret til ferie med fuld løn i de første 6 måneder af en helt ulønnet orlovsperiode. 

Skifter du arbejdsgiver, inden du har afholdt al den ferie, som du har optjent under barselsorloven, har du ret til at modtage feriegodtgørelse af den løn, du faktisk har modtaget i optjeningsåret. 

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her