Corona - ned i tid og løn

IDAs jurister giver gode råd om, hvad du skal være opmærksom på, hvis din arbejdsgiver beder dig om at gå ned i tid og løn.

IDA oplever som konsekvens af Corona-krisen, at nogle medlemmer bliver bedt om at gå ned i arbejdstid og løn, da deres arbejdsgivere oplever økonomiske udfordringer. Den slags ændringer er uanset omfanget altid at betragte som væsentlige stillingsændringer, og de skal derfor som udgangspunkt varsles med den enkeltes individuelle varsel. Imidlertid ønsker arbejdsgiveren ofte af likviditetsmæssige årsager, at ændringen skal træde i kraft med øjeblikkelig virkning, men det kræver dog accept fra hvert enkelt berørt IDA medlem.
 
IDA har fokus på konstruktiv dialog og at bidrage til at der i aftalerne tages højde for den særlige situation, som Corona sætter virksomhederne og lønmodtagerne i.
 
Typisk får vores medlemmer ganske kort tid til at acceptere eller afslå aftalen, men da en beslutning om at gå ned i løn kan have stor betydning for éns bolig- og familiemæssige situation, bør arbejdsgiver give en rimelig betænkningstid.

Indgå aftale eller bliv afskediget

Der er ofte tale om, at man bliver stillet overfor valget mellem at indgå en aftale om at gå ned i arbejdstid og løn eller at modtage en opsigelse. Der er desværre sjældent mulighed for at forhandle de vilkår, som ledelsen fremlægger.
 
Hvis man i perioden med nedsat tid og løn måtte blive opsagt, kan det set i bakspejlet måske have været mere fordelagtigt at have indgået en fratrædelsesaftale og så finde et nyt job.
 
Hvis ikke aftalen er lavet ordentligt, kan det blive en dyr omgang at tage imod den, og du bør derfor altid kontakte IDA og din A-kasse, før du siger ja. Så kan du bedre sikre dig, hvis for eksempel virksomheden ender med at opsige dig eller gå konkurs.

Er en fyring i strid med lovgivning?

Vær opmærksom på, at hvis din arbejdsgiver opsiger dig, fordi du har afvist at gå ned i tid og løn, kan det være i strid med deltidsloven, medmindre din arbejdsgiver kan bevise, at opsigelsen på ingen måde er begrundet i, at du har nægtet at gå ned i tid og løn. Du skal dog være opmærksom på, at hvis din arbejdsgiver bløder økonomisk er det ikke vanskeligt for dem at løfte denne bevisbyrde.

Forhold du skal være opmærksom på

Det er ikke en behagelig situation at havne i, men der er en række forhold du skal prøve at få med i aftalen:
  • Aftaler om nedgang i arbejdstid og løn bør altid være for en midlertidig periode. Det bør aftales, at du vender tilbage på sædvanlige vilkår, hvis du bliver opsagt i den periode, hvor aftalen gælder.
  • Aftalen bør indeholde bestemmelser om den nye ugentlige arbejdstid, herunder længde og placering på dage. Det kan få betydning i tilfælde af sygdom. Det giver ikke mening at aftale nedsat tid, men samtidig være på jobløn uden øvre arbejdstid.
  • Den nye løn, der oftest reduceres forholdsmæssigt, skal fremgå af aftalen. Man kan prøve at fastholde, at der skal ske fuld pensionsindbetaling, selvom grundlønnen reduceres.
  • Udgangspunktet ved ferie er, at din løn under ferie skal svare til den løn, du modtager på det tidspunkt, hvor ferien afholdes. Hvis arbejdstiden reduceres med 20 procent eller mindre får det den konsekvens, at lønnen under ferie beregnes på baggrund af den reducerede løn, hvilket er en ulempe for dig, hvis du fortsat er på nedsat tid i miniferieåret fra 1. maj – 30. september 2020.
  • Det vil være en fordel, hvis du og din arbejdsgiver aftaler, at der udbetales fuld løn under ferie i miniferieåret, uanset om du er på nedsat tid og løn på ferietidspunktet. Hvis arbejdstiden reduceres med mere end 20 procent gælder der særlige regler ifølge ferieloven, som du kan få beskrevet ved at kontakte IDA.
  • Det bør aftales med virksomheden, at feriegodtgørelse ved fratræden beregnes på baggrund af den gamle høje løn, og ikke den nye reducerede løn. Dette bliver relevant, hvis virksomheden ikke kommer helskindet igennem den økonomiske krise, og derfor opsiger dig.
  • Hvis du har en bonusordning, skal det overvejes, hvilke konsekvenser en aftale om nedgang i arbejdstid og løn får for bonusordningen. Hvis f.eks. opfyldelsen af et bonusmål er afhængigt af dine præstationer, og du går ned i tid, så bør bonusmålet reguleres tilsvarende.
  • I øvrigt skal du være opmærksom på, at Lønmodtagernes Garantifond i tilfælde af konkurs vil yde dækning på baggrund af den regulerede løn. Ligesom evt. lønsikringsordninger og godtgørelser i forbindelse med fratrædelse beregnes på baggrund af den reducerede løn, medmindre andet er aftalt.
  • Der er også i visse situationer mulighed for, at der kan udbetales supplerende dagpenge fra A-kassen i forbindelse med, at man arbejder på nedsat tid og løn. Dette bør du undersøge ved din A-kasse. Bemærk også muligheden for arbejdsfordeling, som du kan læse mere om på ida.dk.

Bemærk også muligheden for arbejdsfordeling, som du kan læse mere om på ida.dk.

Spørg altid A-kassen

Udover disse forhold bør du altid kontakte din A-kasse, idet en aftale om nedsat arbejdstid og løn ofte vil have konsekvenser i forhold til dagpengeretten og retten til efterløn.

Læs mere på Akademikernes A-kasse.