Husk ferien inden ferieåret slutter

Ferieåret løber fra 1. september – 31. august med en ferieafholdelsesperiode, som udløber den 31. december, så det er en god idé at planlægge ferien.

Hvis du ikke får holdt din ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, har du mulighed for at overføre ferie ud over 20 dage til næste ferieafholdelsesperiode. Det gør du ved at lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om overførslen af feriedagene inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

Holder du den 5. ferieuge i ferieafholdelsesperioden 1. september – 31. december, er der ikke tale om overførsel af ferien.

Du skal være opmærksom på, at ferie op til 4 uger, som ikke er afholdt i ferieafholdelsesperioden, ikke kan overføres og du mister derfor ferien med mindre, at der er tale om en feriehindring.

Du kan også få feriepenge for ferie udover 4 uger udbetalt, hvor du har holdt 4 ugers ferie i ferieåret og ferieåret er udløbet pr. 31. august. Udbetaling af ferie ud over 4 uger skal arbejdsgiver automatisk gøre ved ferieafholdelsesperiodens udløb pr. 31. december.

Stammer feriepengene fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb pr. 31. december, kan du få feriepengene udbetalt uanset beløbets størrelse og antallet af feriedage. Du skal udfylde en blanket, og sende den til den, der skal udbetale feriepengene senest 30. september efter ferieafholdelsesperiodens udløb. Du kan finde blanketten på borger.dk.

Hvis du i ferieåret har modtaget en eller flere offentlige ydelser (f.eks arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, flexydelse, ledighedsydelse), bliver antallet af dage med den nævnte ydelse trukket fra de feriedage, du ønsker at få udbetalt feriepengene for.

Har du ret til ferie udover ferielovens 5 uger – de såkaldte feriefridage eller den 6. ferieuge – kan disse fridage overføres eller udbetales, hvis det er muligt efter den kollektive overenskomst eller anden aftale, som du er omfattet af. 

Hvis du er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan du kun aftale at overføre ferie, hvis det er muligt ifølge overenskomsten. En række af IDAs overenskomster indeholder regler om overførsel af ferie. Det gælder blandt andet ansatte i staten, regionerne og kommunerne.

Den statslige ferieaftale giver således mulighed for at overføre feriedage (inkl. særlige feriedage) ud over 20 dage pr. år fra et ferieår til det næste, hvis der er indgået en skriftlig aftale mellem den enkelte og arbejdsstedet, og at aftalen skal være indgået inden ferieafholdelsesperiodens udløb.

En tilsvarende bestemmelse er der enighed om på det regionale og kommunale område i Aftale om ferie for personale ansat i regioner og Aftale om ferie for personale ansat i kommuner.

Hvis du fratræder, inden ferien, der er overført, er holdt, bortfalder retten til at holde den overførte ferie. I så fald skal du have udbetalt feriegodtgørelse for den overførte ferie.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her