Husk ferien inden ferieåret slutter

Ferieåret udløber den 30. april, så det er en god ide at planlægge den sidste ferie, hvad enten du ønsker at afholde den, at overføre den eller at få den udbetalt.

Hvis du ikke får holdt din ferie inden 30. april 2019, har du mulighed for at overføre ferie, der er optjent ud over 20 dage, dvs. den 5. ferieuge, til næste ferieår. Det gør du ved at lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om overførslen af feriedagene inden 30. september i år.

Du kan også få feriepengene udbetalt, hvis feriepengene vedrører ferie, der stammer fra den 5. ferieuge. Stammer feriepengene fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest 30. april 2019, kan du få feriepengene udbetalt uanset beløbets størrelse og antallet af feriedage. Du skal udfylde en blanket, og sende den til den, der skal udbetale feriepengene senest 30. september 2019. Du kan finde blanketten på borger.dk efter 1. maj 2019.

Hvis du i ferieåret har modtaget en eller flere offentlige ydelser (f.eks arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, flexydelse, ledighedsydelse), bliver antallet af dage med den nævnte ydelse trukket fra de feriedage, du ønsker at få udbetalt feriepengene for.

Har du ret til ferie udover ferielovens 5 uger – de såkaldte feriefridage eller den 6. ferieuge – kan disse fridage overføres eller udbetales, hvis det er muligt efter den kollektive overenskomst eller anden aftale, som du er omfattet af. 

Hvis du er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan du kun aftale at overføre ferie, hvis det er muligt ifølge overenskomsten. En række af IDAs overenskomster indeholder regler om overførsel af ferie. Det gælder blandt andet ansatte i staten, regionerne og kommunerne.

Den statslige ferieaftale giver således mulighed for at overføre feriedage (incl. særlige feriedage) ud over 20 dage pr. år fra et ferieår til det næste, hvis der er indgået en skriftlig aftale mellem den enkelte og arbejdsstedet, og at aftalen skal være indgået inden ferieårets udløb.

En tilsvarende bestemmelse er der enighed om på det regionale og kommunale område i Aftale om ferie for personale ansat i regioner og Aftale om ferie for personale ansat i kommuner.

Hvis du ikke er dækket af en kollektiv overenskomst, kan du aftale med din arbejdsgiver at overføre ferie ud over 20 dage til det følgende ferieår. Aftalen om overførsel af ferie skal være skriftlig og indgået senest 30. september efter ferieårets udløb.

 Hvis du fratræder, inden ferien, der er overført, er holdt, bortfalder retten til at holde den overførte ferie, hvis du herved har mere end 25 dages ferie til gode. I så fald skal du have udbetalt feriegodtgørelse for feriedage ud over 25 feriedage.