Du kan ikke tegne a-kasse medlemskab gennem IDA

IDA har ingen selvstændig a-kasse, men samarbejder med Akademikernes A-kasse. Spørgsmål om dagpenge, kommunale jobcentre og rådighed for arbejdsmarkedet skal rettes til din a-kasse.

Hvis du er blevet ledig kan du modtage dagpenge efter udløbet af opsigelsesvarslet, hvis du i de sidste 12 måneder har været medlem af en a-kasse og har haft 1.924 timers inden for de seneste 3 år som fuldtidsforsikret eller 1.258 timers arbejde som deltidsforsikret. Herudover skal du være tilmeldt dit kommunale jobcenter og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal søge og kunne påtage dig arbejde i 37 timer om ugen som fuldtidsforsikret og 30 timer om ugen som deltidsforsikret.

Vi henviser dig til Akademikernes A-kasse

Du kan læse mere om reglerne for dagpenge, herunder de aktuelle satser, hos Akademikernes A-kasse. Her kan du også læse om for eksempel godtgørelse fra arbejdsgiver for de 2 første ledighedsdage, karantæne ved selvforskyldt ledighed, aktiveringstilbud og mulighederne for dagpenge ved ophørt selvstændig virksomhed.

Hvis du får afslag på at modtage dagpenge eller bliver mødt med krav fra a-kassen om tilbagebetaling og karantæne, så er det muligt at klage over sådanne afgørelser til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring. Afgørelser herfra kan derefter klages videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Såfremt du har spørgsmål til dine klagemuligheder, så er du velkommen til at kontakte IDA.

Spørgsmål om dagpenge, mulighed for uddannelse/kurser under ledighed, efterløn m.m. skal rettes til din a-kasse.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her