Hvilke job kan jeg få som ph.d.?

Der er mange jobmuligheder, når du er færdig som ph.d. Læs mere om dine mulige karriereveje som ph.d.

Fem karriereveje for en ph.d.

Som færdiguddannet ph.d. ligger verden for din fødder. Men hvilke job kan du få som ph.d.? 

Groft optegnet kan du inddele dine muligheder i fem forskellige karriereveje. 

Academia

Du fortsætter på universitetet som Post.doc. Lektor, Professor osv.

Forskning udenfor universitetet

Du fortsætter med at forske, men nu med en ny arbejdsgiver: Typisk i industrien, men også kommercielle forskningsinstitutioner eller en NGO.

Specialist

Du benytter al den viden og ekspertise, du har opbygget under dit ph.d.-forløb og er en specialist på dit faglige felt. Men du bedriver ikke egentlig forskning. Det kan være en ansættelse som konsulent, underviser, forretningsudvikler, regulatory affairs, product manager eller lign.

Generalist

Du benytter al din metodik og ekspertise, men breder dig ud over din faglighed. Det kan være som konsulent, administration, projektledelse eller ledelse.

Start up

Din unikke viden fra til forskning og de kompetencer, du har opnået, kommer i spil i eget firma. Det kan være i forbindelse med produktudvikling, produktion, softwareudvikling, forretningsmodeller eller i konsulentvirksomheder.

Få hjælp gennem hele dit ph.d.-forløb

Vi hjælper dig med juridisk rådgivning, faglig sparring og netværk, når du skriver ph.d.

Meld dig ind i IDA i dag

  1. Få faglig sparring

    Meld dig ind i IDAs netværksgruppe for Ph.d.-studerende

Gode karriereråd

Vi har samlet en række simple men gode karriere-råd, du kan overveje allerede i løbet af din ph.d.:

  • Samarbejd med erhvervslivet, hvis det er muligt (lidt samarbejde er bedre end intet)
  • Netværk hele vejen gennem dit ph.d.-studie
  • Gå til opgaverne med et åbent sind - og udeluk ikke noget på forhånd
  • Forbered dit CV og din ansøgning så tidligt i forløbet som muligt
  • Husk at dit næste job formentlig ikke er dit sidste job

Læs mere

Danish

Ph.d. - før, under og efter

Det er en stor beslutning, når du skal afgøre, om du skal tage en ph.d. eller ej. Vi har samlet praktisk info om ph.d., ligesom du kan læse mere om, hvad IDA kan hjælpe dig med, når du overvejer, er i gang med eller tæt på at være færdig med en ph.d.

Læs mere

English

PhD - before, during and after

Embarking on a PhD is a big decision. We present relevant aspects you should consider before deciding to do a PhD, just as you can read more about what IDA can do for you with when you are considering, are already submerged in the process of or close to completing a PhD.

Read more