Forsikringer som selvstændig

Når du er selvstændig med egen virksomhed, skal du selv sørge for at være ordentligt forsikret. Her kan du læse mere om lovpligtige og frivillige forsikringer.

Arbejdsskadeforsikring

Hvis du har en virksomhed med en eller flere ansatte, er en arbejdsskadeforsikring lovpligtig. Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig for alle arbejdsgivere og dækker både deltids- og fuldtidsansatte, hvis de kommer ud for en arbejdsulykke i arbejdstiden. Arbejdsulykker er defineret som:

  • En fysisk eller psykisk personskade
  • En ulykke, der er sket på grund af arbejdet, eller de forhold arbejdet er foregået under.
  • En ulykke, som enten er sket pludseligt eller inden for 5 dage efter hændelsen.
IDA Erhvervsforsikringer

IDA Erhvervsforsikring er et tilbud, som du som medlem kan benytte dig af, hvis du har egen virksomhed. Vi tilbyder ni forskellige forsikringer som kan kombineres, så de tilfredsstiller dine behov for både dig og din virksomhed.

Gå til idaforsikring.dk

Erhvervsskadeforsikring

Derudover er en erhvervssygdomsforsikring lovpligtig, hvis du har ansatte. Du kan også vælge at tegne den for dig selv, men det er ikke lovpligtigt.

En erhvervssygdom betragtes som sygdom eller lidelse som skyldes enten arbejdet eller de forhold arbejdet er foregået under. Erhvervssygdomme dækkes ikke via et forsikringsselskab, men dækkes via tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Ansvars- og brandforsikring

Hvis du har en bil, som du kører i, når du er på arbejde, er det lovpligt, at du tegner en ansvarsforsikring, og hvis du driver din selvstændige virksomhed fra lokaler, der er gældsatte, så er det også obligatorisk at tegne en brandforsikring hertil. Læs mere om bilforsikring til erhverv

Rådgiveransvar

En af de vigtigste forsikringer, du som selvstændig bør tegne, men som ikke er lovpligtig, er en professionel rådgiveransvarsforsikring. Den er især relevant for dig, som påtager dig en rådgivende rolle for dine kunder.

Erhvervsrejseforsikring

Rejser du meget i forbindelse med dit arbejde, kan en erhvervsrejseforsikring være en fordel at have.

Løsøreforsikring

Du bør overveje, om det er en god ide, at du tegner en løsøreforsikring, som dækker dit inventar på din arbejdsplads.

Netbanksforsikring

Det kan også være en god ide at tegne en Netbanksforsikring, der dækker din erhvervskonto i din bank. Banken dækker nemlig ikke erhvervskonti, men kun private konti.

Sundheds- og sygedriftstabsforsikring

Med en Sundhedsforsikring får du og dine eventuelle medarbejdere adgang til hurtig rådgivning og lægebehandling, og på den måde kan langtidssygemelding forhåbentlig undgås. Sygedriftstabsforsikringen sikrer dig økonomisk tilskud, hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syge eller kommer ud for en ulykke, der kræver længere tids sygemelding.