22.03.2019
4 min læsetid

Fordybelsen er truet i det moderne arbejdsliv

Vi bliver konstant udsat for afbrydelser på arbejdet, og det svækker evnen til at fordybe sig i en opgave. Eksperter advarer om, at hjernen bliver omstruktureret af hele tiden at skifte fokus.

IDA Learning

af IDA Learning

Du kender måske følelsen af aldrig at komme ordentligt i gang med en arbejdsopgave, før du bliver distraheret af et spørgsmål fra en kollega eller af mail-ikonet, der popper op i bunden af din computerskærm.

For selvom de fleste føler, at de yder deres bedste indsats, når de kan fordybe sig i stilhed, består arbejdslivet for mange af støjende storrumskontorer og en konstant strøm af e-mails og møder, som ligger spredt ud dagen.

Faktisk bruger en gennemsnitlig dansker 2,3 timer hver dag på at læse og besvare e-mails ifølge en undersøgelse, som YouGov foretog for Adobe for et par år siden. Og de konstante skift mellem forskellige arbejdsopgaver er ikke uden konsekvenser.

I IDAs podcast Techtopia fortæller den ellers teknologbegejstrede skribent Nicholas Carr, hvordan det gik op for ham, at bekvemme søgetjenester og digitale tjenester med tiden havde undermineret hans koncentrationsevne.

”Jeg havde svært ved at koncentrere mig om kun én ting. Min hjerne ville hele tiden stimuleres og samle mere information og uden at opdage det, havde jeg trænet min hjerne til at blive distraheret hele tiden”, fortæller han.

Vi ændrer hjernen

Imran Rashid, der er læge og forfatter til bogen ”Sluk: Kunsten at overleve i en digital verden”, advarer også om, at vi gradvist er ved at omforme hjernen til at arbejde mere overfladisk, fordi den hele tiden skal skifte fokus.

”Studier viser, at vi bliver forstyrret hvert tredje minut, når vi er på arbejde, og at vi derfor hele tiden skal forholde os til noget nyt. Over tid vænner man sig så til at blive forstyrret, selv når der ikke sker noget, og det ændrer vores hjernes mønstre. Du mister faktisk evnen til at fokusere eller dvæle ved noget”, forklarer han.

Frustrationen over konstant at blive afbrudt går igen i mange af de samtaler, som IDAs karrierekonsulent Kenneth Carstensen har med medlemmer.

”IDAs medlemmer har jo taget en længerevarende uddannelse, og mange af dem er perfektionister og sætter kvalitet højt. Det har drevet dem igennem uddannelsen og deres arbejdsopgaver, men når de opdager, at det ikke er muligt at få den fordybelse og dermed kvalitet, som de forventer af sig selv, så skaber det en frustration, forklarer han.

Han pointerer, at det ifølge flere undersøgelser tager op til 20 minutter at genvinde koncentrationen efter en afbrydelse, og at arbejdstiden derfor bliver oplevet som ineffektiv for mange, hvis de bliver afbrudt flere gange i timen.

”Vi taler med mange af IDAs medlemmer, der bliver længere tid på arbejdet for at blive færdige. For bliver man afbrudt, skal man også bruge tid på at finde tråden igen. Derfor vælger de at arbejde flere timer, også om aftenen eller i weekenden og i ferier, fordi de vil være sikre på, at de skaber den fornødne kvalitet, siger Kenneth Carstensen.

  1. Kompetencecoach

    IDAs KompetenceCoach

Højere risiko for stress

Manglende koncentration er et typisk symptom på stress, og Kenneth Carstensen er ikke i tvivl om, at kombinationen af længere arbejdsdage og frustrationen over ikke at kunne levere en kvalitet, der lever op til ens egne værdier, er en væsentlig årsag til, at mange vidensarbejdere bliver sygemeldt.

”Jeg taler med medlemmer, der fortæller, at de ikke kan koncentrere sig eller lære noget nyt. De er så hårdt ramte, at de ikke er i stand til at rumme ny viden, og det kan man kalde en reaktion på et liv med konstante afbrydelser”, forklarer karriererådgiveren.

Han er derfor bekymret for, at mange ikke vil kunne leve op til arbejdsmarkedets krav om løbende videreuddannelse og indlæring, fordi deres evne til at fokusere er reduceret.

Skab rum for dig selv

De færreste vil kunne slippe helt uden om forstyrrende elementer i arbejdsdagen, men der er en række ting, som du selv kan gøre, hvis du savner tid til fordybelse.

”Det gælder om at finde dit eget tippepunkt for, hvornår opgaven er så krævende, at den kræver din fulde opmærksomhed. Derefter kan du prioritere, om du også kan besvare mails og hjælpe kollegaen med en opgave, eller om det må vente til bagefter. Så du kan selv finde ud af, hvad der skal til, for at du kan fastholde og udvikle din koncentration” forklarer karriererådgiveren.

Han erkender dog, at det kan være svært for den enkelte at sætte sig op imod en arbejdskultur og et fællesskab, hvis det er normen, at man lader sig forstyrre af sine kollegaer. Derfor er det også en ledelsesopgave at skabe rammerne, så den enkelte kan tilrettelægge sin arbejdsdag med plads til fordybelse.

”Den enkelte skal selv vide, hvornår han eller hun er fokuseret og arbejder bedst, og så er det lederens opgave at tænke de mange individuelle præferencer og forbehold ind i kollektivet, forklarer Kenneth Carstensen.