Workflow ep. 18: Omsorg giver mindre stress og bedre virksomheder

‘Compassion’ er svært at oversætte præcist til dansk men betyder både medfølelse, indlevelse og omsorgsevne. Hvis man kan udøve compassion for sig selv, sine kollegaer, sin leder eller sine ansatte, er det ifølge Vibeke Lunding-Gregersen en god vej.