Bygningsfaglig Fond

Bygningsfaglig Fond yder støtte til fremme af bygningsingeniørernes område. Her kan du læse et kort uddrag af Bygningsfaglig Fonds vedtægter.

Formålet med Bygningsfaglig Fond er at yde økonomisk støtte til fremme af den faglige udvikling inden for bygningsingeniørernes område.

Fonden kan endvidere uddele en årlig hæderspris til en eller flere personer for en lovende teknisk videnskabelig indsats.

Bestyrelsen

Fondens bestyrelse er identisk med den til enhver tid siddende bestyrelse for IDA Byg, og har samme formand som denne.

Bestyrelsesmedlemmerne er ulønnede.

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på tre medlemmer, der udpeges for tre år ad gangen. Det ene medlem skal tillige være medlem af bestyrelsen.

Et medlem afgår efter tur hvert år, og udpegningen sker på det første bestyrelsesmøde i IDA Byg efter den årlige generalforsamling. Forretningsudvalget konstituerer sig selv på sit første møde derefter.

Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse af fondens virksomhed og giver desuden indstilling til bestyrelsen om dispositioner vedrørende fondens midler.