Techtopia 151: Spænder dit privatliv ben for corona-app?

Kan en app hæmme spredningen af coronasmitte? Eller er den bare en trussel mod vores privatliv? Eller er hensynet til vores privatliv en trussel mod vores helbred?

I forbindelse med COVID-19 epidemien har Statens Serums Institut (SSI) efterlyst muligheden for at benytte lokationsdata fra teleselskaber til at overvåge befolkningen for at kortlægge smittekæder og bevægemønstre. Samtidig har de danske myndigheder sat firmaet Netcompany i gang med at bygge en app til vores smartphones, som kan registrere, om vi har været i nærheden af en person, som efterfølgende er testet positiv for COVID-19. 

Mens denne podcast var i produktion, var der historier fra DR om, at man har valgt at bygge den danske app ved hjælp af teknologi fra Google og Apple. Dels for at sikre at den virker på alle typer smartphones, men også fordi de to techgiganters platform sikrer vores privatliv bedst. Det betyder, at data bliver på vores telefoner, og at SSI ikke får adgang til vores lokationsdata fra mobilmasterne. 

Spørgsmålet for os borgere er forholdet mellem værdien af sådan en app i samspillet mellem smittespore og privatlivets fred. Hvad skal vi vægte højest? Og er vores frygt for at dele sundhedsdata begrundet?

I Techtopia tager vi diskussionen for og imod.

IDA har spurgt sit it-panel om deres holdninger til at bruge blandt andet lokationsdata for at bekæmpe COVID-19. Analysen viser, at der er en udbredt holdning blandt it-panelet om, at Danmark bør benytte lokationsdata til disse formål (68 pct.). Størstedelen af panelet mener, at data skal være anonymiseret og aggregeret (63 pct.), når det modtages fra teleselskaberne, og at der skal være en tidsbegrænsning på brugen af data (93 pct.). 

Medvirkende:

Kåre Løvgren, formand IDA IT

Martin von Haller Grønbæk, IT advokat, Bird & Bird

Links: 

IDA rapport om telelokationsdata https://ida.dk/om-ida/deling-af-mobilitetsdata-skal-have-en-udloebsdato

Martin von Haller Grønbæks kronik om private sundhedsdata https://politiken.dk/debat/kroniken/art7775956/Drop-dr%C3%B8mmen-om-privatlivet.-Overv%C3%A5gning-er-kommet-for-at-blive.-Sp%C3%B8rgsm%C3%A5let-er-hvordan-vi-tackler-og-styrer-det.