Ledighed for ingeniører og naturvidenskabelige kandidater

Ledigheden for ingeniører var i april på 1,7%, mens den for de naturvidenskabelige kandidater var på 8,6%

En væsentlig forklaring på den høje ledighed blandt de naturvidenskabelige kandidater er, at de unge udgør en relativt stor gruppe her, og at de yngre i højere grad end de ældre er berørt af ledighed . Find flere ledighedsoplysninger i figuren neden for.

Foreløbige antal forsikrede og antal bruttoledige, april 2017

 Antal forsikredeBrutto-ledigeProcent
Ingeniører i alt61.4541.0291,7
     Akademiingeniører4.928450,9
     Teknikumingeniører13.1811240,9
     Diplomingeniører15.2143612,4
     Civilingeniører28.1314981,8
Bachelorer1.032535,1
Naturvidenskabelige kandidater7.6486588,6
Cand. IT.1.682663,9
Phd.995373,8

 

 

 

 

 

 

Tal fra Akademikernes a-kasse. Personerne er kategoriseret ud fra deres uddannelsesbaggrund, og er ikke nødvendigvis medlemmer af IDA. Bruttoledige omfatter både ledige og aktiverede og er omregnet til fuldtidspersoner.

I figuren herunder kan du i menuen vælge at se forskellige opgørelser over ingeniør- og kandidat-ledighed fordelt på køn og kandidatår.

 

Se mere detaljerede ledighedstal, bl.a. med en opdeling på køn, alder, kandidatalder, uddannelsesretninger og geografi her: Ledighedstal april 2017

Se arkiv med tidligere data.

Ledighedsudviklingen

Ledigheden for ingeniørerne er i januar 2016 nede på det laveste niveau siden krisen i 2009. Ledigheden har i de seneste år generelt været faldende.

Tal fra Akademikerne (AC). Personerne er kategoriseret ud fra deres uddannelsesbaggrund, og er ikke nødvendigvis medlemmer af IDA. Bruttoledige omfatter både ledige og aktiverede og er omregnet til fuldtidspersoner

Hvis du vil sammenligne ledigheden blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater ydereligere med andre grupper, kan du fx se tal om ledigheden på Akademikernes hjemmeside.