Segmentudvikle, Hverve og Fastholde

Afdelingens fokus er at sikre medlemsvækst og –fastholdelse. Dette sker gennem ydelsesudvikling, salgsarbejde og oplysning til medlemmerne  om de mange tilbud og fordele som IDA-medlemskabet giver. 

Nils Holm Jørgensen
direktør,
nhj@ida.dk
33 18 55 69
20 70 48 27
  
Sekretær: Monika Kiss33 18 46 03
  
Marina Storgaard
afdelingschef
mst@ida.dk
  
Maria Kosiara                    
konsulent
mko@ida.dk
70 21 01 91
  
Laura Stampe 
Lillelund

konsulent
lsl@ida.dk
33 18 47 66
  
Karina Kjær Damm           
konsulent
kks@ida.dk
70 21 01 91
  
Karin Spindborg Andersen
konsulent
ksa@ida.dk