Kursus

Arbejdsmiljøledelse – ISO 45001 diplomkursus

Få et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO 45001-standarden og de forskellige faser ved implementering af et effektivt ledelsessystem for arbejdsmiljøledelse, samt de udfordringer, der ligger i overgangen fra OHSAS 18001 til den nye ISO 45001.


Tid og sted

 • 08.03.21

  København

Varighed: 2 dage

Hvad er ISO 45001?

Arbejdsmiljøledelse er i dag af stor betydning for alle virksomheder både offentlige og private. Formålet med ISO 45001-standarden er at forbedre virksomhedens fysiske og psykiske arbejdsmiljø, ved at skabe rammerne for ledelse og styring af de risici, der er inden for virksomhedens arbejdsmiljø. Standardens krav og vejledning giver virksomheden et værktøj til at sætte arbejdet med arbejdsmiljø i system og sikre, at virksomheden løbende kontrollerer arbejdsmiljøet samt evaluerer og forbedrer indsatserne. 

Den nye ISO 45001 for arbejdsmiljøledelse udkom i marts 2018 og erstatter OHSAS 18001. Er din virksomhed certificeret efter OHSAS 18001, skal virksomheden konvertere sit arbejdsmiljøsystem til ISO 45001 senest til marts 2021.

Formålet med kurset

Formålet med kurset er at give deltagerne et overblik over formål, baggrund og indhold i ISO 45001:2018 standarden og samtidig lære deltagerne, hvordan kravene efterleves i praksis. Kurset tager deltagerne igennem de forskellige faser af implementering af et effektivt ledelsessystem for arbejdsmiljøledelse samt de udfordringer, der ligger i overgangen fra OHSAS 18001 til den nye ISO 45001.

På kurset arbejder du med:

 • Arbejdsmiljøledelse og principperne bag et ledelsessystem for arbejdsmiljøledelse
 • Gennemgang af indhold og krav i ISO 45001
 • Gennemgang af ændringerne fra OHSAS 18001 til ISO 45001
 • Implementering af ISO 45001
 • Processer
 • Risici og muligheder
 • Støttefunktioner
 • Drift
 • Overvågning og måling af ledelsessystemet
 • Interne audits, ledelsens gennemgang og løbende forbedringer
 • Eksamen, resultat og feedback

Kurset er for dig, som ønsker en grundig forståelse for baggrunden for ISO-standarderne

Kurset er målrettet ledere og medarbejdere der er ansvarlige for eller arbejder med virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem og som har til opgave at indføre, planlægge, udrulle, vedligeholde eller forbedre et ledelsessystem efter ISO 45001-standarden.

Dit udbytte

Du får et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO 45001, og du bliver i stand til at bruge standarden i det praktiske arbejde vedrørende både opbygning, implementering og vedligeholdelse af arbejdsmiljøledelsessystem efter ISO 45001 - herunder:

 • Overblik og forståelse af arbejdsmiljøledelse som begreb
 • Kravene i ISO 45001 – hvad er nyt i forhold til OHSAS 18001 og hvordan indvirker det på dit arbejdsmiljøledelsessystem?
 • Metode til implementering af ISO 45001 i din egen virksomhed
 • Værktøjer til forberedelse, etablering, evaluering og forbedring af et ledelsessystem for arbejdsmiljøledelse
 • Et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved beståelse)

Sådan forløber Arbejdsmiljøledelse – ISO 45001 diplomkursus

Kurset afsluttes med en eksamen. Deltagere der består, får et eksamensbevis.

Selve kurset:

 • 2 kursusdage kl. 9.00 – 16.30 morgenmad fra kl. 8.30
 • Fuld forplejning
 • Kursusmateriale
 • Eksamen

Efter kurset:

 • Eksamensbevis (ved bestået eksamen)

Eksamen:

 • Papirbaseret
 • 40 Multiple Choice-spørgsmål (4 svarmuligheder, hvoraf kun en er korrekt)
 • 60 minutter uden hjælpemidler
 • Beståelse ved 28 (70%) eller flere rigtige svar
 • Foreløbigt resultat udstedes i forlængelse af eksamen
 • Digitalt diplom følger ved beståelse

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

11.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

12.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
8. mar. - 9. mar. 2021
Kl. 09:00 - 16:30

Adresse

Dansk Standard

Göteborg Plads 1

2150 København


Arrangementsnummer

339081

Tilmeldingsfrist 04. mar. 2021 - kl. 23:59

Kristian Glæsel

Kristian Glæsel er medforfatter og den danske oversætter af OHSAS 18001:2008 og udnævnt international convener for udviklingen af ISO 45001 standard, og dermed en af Danmarks mest erfarne auditorer og fortolkere af håndtering og implementering af ledelsessystemer.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent