27.11.2019
4 min læsetid

Krisestyringsundersøgelse kaster lys over ledelsens ansvar

Ledelsers håndtering af krisesituationer bliver gennemgående belyst i en krisestyringsundersøgelse, som Beredskabsstyrelsen og Dansk Industri foretog i 2017 – baseret på 225 private og offentlige organisationers erfaring med kriser.

IDA Learning

af IDA Learning

Er vi klar, når krisen rammer?

Måske du har svært ved at finde frem til et endegyldigt svar på spørgsmålet, som kan vedrøre alt lige fra cyberkriminalitet til interne skandaler, svigt fra leverandører eller omfattende skade på virksomhedens omdømme.

225 private og offentlige virksomheder har delt deres erfaring med krisehåndtering i krisestyringsundersøgelsen ”Er vi klar, når krisen rammer?” fra 2017 - udført af Beredskabsstyrelsen og Dansk Industri.

Blandt deltagerne i undersøgelsen fylder it-hændelser meget. Hele 30 % af de adspurgte nævner, at deres arbejdsplads har været udsat for cyberkriminalitet inden for de sidste to år, og 66 % mener, at det vil kunne resultere i, at virksomheden inden for de næste par år vil ende i en krise.

At cyberkriminalitet bare de sidste to år har været aktuelt hos tæt på en tredjedel af de adspurgte ligger godt i tråd med de senere års stigende fokus på it-sikkerhed. Alt imens det virker logisk, at der bliver brugt ressourcer på at afskærme sig mod at ende i et hacker-angreb eller diverse former for it-nedbrud, kan den pludselige cyberkrise overrumple selv virksomheden med det tætteste sikkerhedsnet.

En måde at forberede sig på selve krisesituationen er at have et kriseberedskab klar med en aftalt ansvarsfordeling, en opdateret kriseplan og et fælles sprog på tværs af afdelinger og hierarkiske niveauer.

I krisestyringsundersøgelsen svarer 61 %, at de har en enhed i virksomheden, som er primært ansvarlige for at håndtere kriser uanset type. 48 % heraf nævner, at enheden er placeret i eller tæt ved ledelsen.

Selvom over halvdelen af de adspurgte har en krisestyringsenhed, lader det til, at der mangler gennemsigtighed omkring krisehåndteringen fra ledelsens side.

Et ønske om at forberede sig bedre på pludseligt opståede krisesituationer bliver fremhævet i krisestyringsundersøgelsen – her med afsæt i både it-kriser og andre krisesituationer.

Virksomhederne vurderer, at krisestyringsøvelser er det vigtigste tiltag for at styrke arbejdspladsens håndtering af kriser. Dog svarer kun 32 % af deltagerne, at de rent faktisk har gennemført øvelser relateret til krisestyring inden for de sidste to år. Som det næst vigtigste bliver topledelsens engagement nævnt af respondenterne, som mener, at et større engagement fra ledelsen ville styrke krisehåndteringen i resten af virksomheden. 41 % svarer desuden, at ledelsen ikke p.t. prioriterer krisestyring i virksomheden.

Respondenternes behov for flere kriseøvelser hviler ligesom ønsket om et større engagement hos ledelsen. Beredskabsstyrelsen og Dansk Industri konkluderer, at ledelsen er tiltænkt en aktiv rolle i virksomhedernes krisehåndtering, men ledelsen vægter ikke krisestyring i høj nok grad. Ledelsen deltager ikke nok i forberedelserne, og trods krisestyringsplaner bliver øvelser sjældent gennemført i virksomhederne.

IDAs kursus Krisestyring under et cyberangreb lærer du, hvordan du leder, ’når’ jeres it-sikkerhed er truet, og krisen kræver fuld opmærksomhed fra dig eller andre i beredskabsgruppen.

Du kan læse hele Krisestyringsundersøgelsen fra Beredskabsstyrelsen og Dansk Industri her.

Kursus: Krisestyring under et cyberangreb

Hvad gør du, når cyberangrebet alligevel får ram på jer?

Når krisen rammer din forretnings it, kan det sætte en stopper for hele jeres drift og udvikling.

Derfor er det vigtigt, at I har et velforberedt beredskab klar til at håndtere krisen, så I genvinder kontrollen og begrænser skaden.

Kom sikkert ud af cyberkrisen på IDAs kursus Krisestyring under et cyberangreb.