IDA Netværksgrupper - Fortrolige netværk med fagfæller

Få sparring og inspiration i IDAs professionelle netværksgrupper. Grupperne er faglige fællesskaber på op til 15 medlemmer, der gennemføres af erfarne netværksfacilitator, sådan at du får mest muligt ud af din gruppe.

Din overhalingsbane til faglig udvikling 

Hvis du oplever, at det er svært at finde kurser og faglige arrangementer, der matcher dit arbejdsområde, kan IDAs professionelle netværk være løsningen. Her er du sikret skræddersyet udbytte og ny viden, der holder dig forrest i feltet på dit arbejdsområde.

Savner du et netværk for dig?

Har du en idé til et nyt netværk, så skriv til os, hvad du går og mangler. Vi opretter løbende nye netværk, når der er efterspørgsel, så sørg for at blive hørt.

Du får fortrolig sparring fra andre i samme båd

Mange ledere og højt specialiserede medarbejdere har svært ved at finde de rette sparringspartnere på deres arbejdsplads og for nogle kan det også være en udfordring at finde passende efteruddannelse.

I IDAs professionelle netværksgrupper får du sparringspartnere, der kan udfordre og inspirere dig. Netværksgrupperne sammensættes af personer, der matcher dit ambitionsniveau. Du møder ligesindede, der også arbejder for at holde sig i forrest i feltet af jeres specialisering.

Det kan IDAs netværksgrupper give dig:

  • Sparring fra andre med samme faglighed som dig
  • Inspiration og input til problemløsning fra andre, der arbejder inden for samme felt
  • Ekspertoplæg målrettet jeres ønsker og behov
  • Værdifuld feedback fra andre, der kender din situation

Sammen bliver I et fortroligt fællesskab, der med hjælp fra IDAs facilitator fastlægger retningen og temaerne for fem årlige møder.

I netværket behandler I cases, diskuterer resultater og giver feedback i et fortroligt forum. På den måde får gruppens medlemmer mulighed for at trække på hinandens ekspertiser og dele væsentlige erfaringer og læringer med hinanden.

Find IDAs netværksgrupper her:

Meget mere end et kursus

Prisen for at være en del af en faglig netværksgruppe i et helt år er 9975 kroner. For cirka samme pris kan du også tage på et to-dages kursus eller efteruddannelse. Men kun i netværksgrupperne er du sikret opfølgning på de problemer og cases, som I diskuterer, og du får mulighed for at arbejde med en række forskellige udfordringer med de samme mennesker over længere tid.

Med en netværksgruppe mødes I fem gange om året og bruger en halv dag sammen på at diskutere og arbejde med de relevante udfordringer, I oplever i jeres job. Temaerne fastlægges ud fra jeres ønsker, og IDAs facilitator sørger for forberedelse til gruppen og eventuelt en ekstern oplægsholder, så møderne hver gang giver jer nye indsigter med hjem.

De andre medlemmer i din netværksgruppe bliver dine netværkskolleger, der løbende følger med i dine udfordringer og kender dine udfordringer fra gang til gang, så I kan fortsætte, hvor i slap uden at skulle bruge tid på at forklare din rolle og dine udfordringer forfra.

De hårde facts:

  • Gruppens medlemmer matches af facilitator før godkendelse i gruppen
  • I får 5 faciliterede netværksmøder pr. år
  • Datoer for møderne besluttes i gruppen i fællesskab
  • Facilitator sikrer planlægning og gennemførsel af netværksmøderne
  • Pris kr. 9.975 kr. pr. år ex moms for IDA-medlemmer
  • Pris 11.975 kr. pr. år ex moms for ikke IDA-medlemmer 

IDAs garanti: Højt fagligt niveau hos alle medlemmer

I IDAs netværk er du garanteret, at din gruppe matcher dig. For at sikre de bedste forhold for samarbejde og udvikling sørger IDA for at I med afsæt i jeres fælles uddannelsesmæssige baggrund har en naturlig forståelse for vilkår, opgaver og faglighed i jeres stillinger.

I IDA har vi et indgående kendskab til vores medlemmers udfordringer og opgaver, ligesom vi arbejder både på at fremme deres professionelle ønsker og sikre et værdifuldt arbejdsliv. Men du behøver ikke være medlem af IDA for at drage nytte af vores netværksgrupper. Alt der kræves er, at du matcher vores medlemmers faglighed, uanset om du arbejder med ledelse eller er højt spacialiseret.

Brug netværket som en skjult drivkraft

Som netværkskolleger mødes I fem gange om året. Møderne holdes på skift i medlemmernes respektive virksomheder og løber typisk fra 9.00-13.00.

Styrken ved netværksmøderne er dog, at I ikke kun kan videndele, når I ses.

Temaer, cases og oplæg til møderne, fastlægges ud fra jeres aktuelle udfordringer på jobbet. Med gruppens andre specialister i ryggen kan din netværksgruppe blive en del af din udvidede faglighed, der året igennem hjælper dig med udfordringer på jobbet.


Cirka en gang om året er du med til at planlægge det næste møde sammen med andre deltagere og IDAs facilitator.

Stadig i tvivl?

At være medlem af en netværksgruppe kræver en dedikeret indsats af alle. Hvis du har spørgsmål til, hvad det vil kræve af dig at være med i en professionelt faciliteret netværksgruppe hos IDA, eller hvis du er i tvivl om, hvilket netværk der er det rette for dig, står vi klar til at hjælpe.

Du er altid velkommen til at kontakte Marianne Ehlers, der er ansvarlig for IDAs netværksgrupper, uanset om du er i tvivl eller har et forslag til en netværksgruppe, du gerne ser oprettet.

Kontakt Marianne Ehlers: