Kursus

IDA Lederuddannelse

Styrk dit personlige lederskab og dine ledelseskompetencer gennem et dynamisk lederudviklingsforløb. På IDA Lederuddannelse tager vi udgangspunkt i din hverdag som leder og i din lederrolle.


Tid og sted

 • 03.11.20

Varighed: 6 dage

Godt lederskab tager udgangspunkt i dig selv

På IDA's kursus bliver du som leder klædt på til at kunne matche de mange forskellige udfordringer, som det kræver at lede mennesker med forskellige faglige og personlige baggrunde. Du træner dit personlige lederskab og får indsigt i, hvordan du gennem autenticitet skaber følgeskab. Det er afgørende lederkompetencer for at kunne skabe de resultater, du skal levere i organisationen. 

IDA Lederuddannelse fokuserer på:

 • Lederrollen i en kompleks verden og hvordan du som leder kan navigere effektivt
 • Indsigt i dit personlige lederskab og hvordan du får mest mulig gennemslagskraft
 • Kommunikation og hvordan du som leder rammer medarbejdere, kolleger og andre samarbejdspartnere gennem en fleksibel måde at anvende forskellige ledelsesstile på
 • Feedback som ledelsesmetode der styrker dig selv, dine medarbejdere og din organisation

Kurset er for dig, der er afdelings- eller mellemleder

Uddannelsen henvender sig til afdelings- og mellemledere. Du har typisk 2-3 års erfaring som afdelingsleder, gruppeleder eller er resultatansvarlig for en gruppe. Du arbejder i første linje og er vant til at stå med daglige ledelsesudfordringer og – opgaver, der både kræver hurtig handling og klart overblik.

Dit udbytte

Efter kurset er du blevet dygtigere til at:

 • styrke dit personlige og autentiske lederskab
 • kommunikere med større gennemslagskraft
 • motivere og engagere så du skaber resultater gennem dine medarbejdere
 • skabe grundlaget for at kunne udvikle high performance teams
 • anvende dynamisk feedback som en del af dit ledelsesgrundlag
 • lede forandringsprocesser, så du vender modstand til konstruktiv og aktiv medvirken
 • sætte fokus på dine personlige styrker som afsæt for at udvikle dig i rollen som leder

Sådan forløber Lederuddannelsen

Læringsformen er aktiv og inddragende. Der veksles mellem teoretiske oplæg, dialog og øvelser i mindre grupper som effektivt understøtter læring og overførsel af læring til egen hverdag. Som forberedelse til de enkelte moduler indgår personlig logbog, videnskabelige artikler samt enkelte opgaver der løses i egen virksomhed. Du vil i forløbet indgå i en netværksgruppe som vil fungere som din personlige arena for træning og som vil støtte dig i, at du udvikler dig personligt i rollen som leder.

Modul 1: Dit personlige lederskab

Du får indsigt i, hvordan du kan arbejde med dit personlige lederskab, så du bevarer din autenticitet og øger din gennemslagskraft over for medarbejdere og andre samarbejdspartnere.

Indholdselementer:

 • Du får lavet din personlige lederprofil – en HBDI test, som er udgangspunkt for udvikling af dit personlige lederskab. Profilen viser hvilken type leder og menneske du er, hvilke præferencer du har og hvordan du optimalt samarbejder med dine lederkolleger, din egen leder og dine medarbejdere.  
 • Du får evnen til at navigere i komplekse virkeligheder hvor landskabet er under konstante forandringer og stiller store krav til dig og dine medarbejdere 
 • Situationsbestemt ledelse som konkret metode til at lede forskellige mennesker, så det matcher der personlige kompetence og motivation
 • Feedback som konkret ledelsesmetode til at skabe udvikling
 • Casebaseret træning med afsæt i dine egne udfordringer og behov for udvikling
 • Individuel sparring fra konsulenter og medkursister

Mellem modul 1 og 2

Træning i at anvende situationsbestemte ledelsesteknikker i din egen hverdag. Gennemførelse af 360° kvalitativt feedback som både træner din kompetence i at anvende forskellige spørgeteknikker og giver dig konkret indsigt i dit eget lederskab.

Modul 2: Ledelse af teams og netværk

Dette modul giver dig viden og kompetencer i at udvikle en dynamisk high performance kultur i teams og grupper.

Indholdselementer:

 • Ledelse og lederroller i grupper, teams og netværk
 • Hvordan du som leder skaber motivation og engagement i teamet
 • Teampræferencer og et styrkebaseret afsæt som udvikler teamet
 • Hvordan du skaber stærke relationer i faglige teams og netværk
 • Hvordan kan du diagnosticere og opløse negative spændinger i teamet?
 • Effektiv facilitering af teams og netværk 
 • Teamøvelser og aktiviteter

Mellem modul 2 og 3 

En personlig træningsplan som støtter dig i at anvende og overføre læring til din hverdag. Forberedelse af egne forandrings- og udviklingsprojekter til det kommende modul.

Modul 3: Forandringsledelse

Du lærer at arbejde med forandringer, så friktioner og modstande mindskes og erstattes af værdiskabende processer. Du får viden om hvordan du bedst sikrer medarbejdernes motivation også i udfordrende og vanskelige situationer.

Indholdselementer:

 • Lederrollen i en virkelighed hvor forandringer er en konstant faktor
 • Viden om hvorfor mange forandringsprocesser ikke får den ønskede effekt
 • Modstandsniveauer og hvordan du som leder kan genkende og handle i forhold til dem
 • Konflikthåndtering og hvordan du kan håndtere tingene, når de er kørt lidt af sporet
 • De vigtige faser og indsatsområder i en succesfuld forandringsproces
 • Motiverende ledelsesstile og hvordan de konkret anvendes i din hverdag
 • Anvendelse af coachingbaseret ledelse som skaber ejerskab til udvikling
 • Øvelser og aktiviteter der understøtter læring

Varighed

6 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

28.000 kr.

Ikke IDA-medlem:

35.000 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
3. nov. - 4. nov. 2020
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 2
7. dec. - 8. dec. 2020
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 3
7. jan. - 8. jan. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

København


Arrangementsnummer

337977

Henrik Helweg

Konsulent og virksomhedscoach

Henrik Helweg, Konsulenthuset Mannaz. Henrik Helweg har en baggrund fra den psykologisk, pædagogiske verden, og han har gennem de sidste 18 år arbejdet med udvikling af ledere. Henrik er en vidende, inspirerende underviser og foredragsholder, som evner at formidle komplicerede teorier på en måde, så det forstås og kan anvendes i en konkret og praktisk hverdag som leder.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Vibeke Ahlmann

Vibeke Ahlmann

Chefudvikler