08.03.2019
4 min læsetid

Kæmper du også med de her modsatrettede krav i din ledelse?

Som leder står du over for et hav af paradokser, som kan være svære at navigere i - men som du er tvunget til at håndtere. Måske kan du kende de paradokser, vi opstiller her, fra din ledelsespraksis.

IDA Learning

af IDA Learning

Hvis du synes, ordet ’paradoksledelse’ snart optræder i enhver samtale og sammenhæng, er det af god grund. Det er nemlig for tidligt at blive træt af fænomenet. Paradoksledelse er nærmere et ledelsesvilkår, som du er nødt til at forholde dig på et strategisk og praktisk plan for lykkes.

Men paradokser i ledelse er vel ikke nyt?

Det er forståeligt, hvis du tænker sådan. For nej, ledere har alle dage stået i svære valg på grund af en lang række krav fra en masse interessenter. Men paradokserne har ændret sig, og der opstår kun flere af dem, som følge af den hastighed, alt cirkler om i dag.

Du oplever sikkert, at paradokserne tvinger dig ud i at skulle prioritere. Og uanset hvilken retning, du tager, skaber dit valg nye udfordringer, du skal forholde dig til. Det kan få ledere til at betragte ledelsesparadokserne som frustrerende og som en bremse for ledelse og udvikling.

Paradokserne, du sikkert kender til:

 • Vær en nærværende leder – også på distancen
  Flere og flere ledere oplever i dag at skulle lede medarbejdere fra nær og fjern. Der er i den grad et paradoks ved at skulle distancelede, da du skal følge dine medarbejderes udvikling, give feedback og være opmærksom på deres behov, selv når du er langt væk fra dem i dagligdagen og fx kun kan følge op på deres arbejde og trivsel over telefon eller mail.

 • Hold fokus på kerneopgaven og driften, og udvikl samtidig i al hast
  Du skal som leder sikre, at I fastholder fokus på drift og kerneopgave – og det produkt eller den ydelse, der kendetegner netop jer. Men du skal samtidig holde dig opdateret på nye tendenser og tage skridt i (ofte modsatrettede) retninger for at følge med ændringer i omverdenen og den stigende konkurrence.

 • Læg strategien, men sadl så om 5 minutter efter
  Det er som leder dig, der sætter retningen for dine medarbejderes arbejde og mål. Men du kender måske også til vanskeligheden ved at skulle lede dem i én retning og kort efter – og ofte som følge af den digitale udvikling og konstant konkurrence - at skulle bremse hårdt op og køre i den modsatte retning … uden at dine medarbejdere mister overblikket og kursen.

 • Forstå og tilgodese alle generationer
  Jobmarkedet består af langt flere aldersgrupper end tidligere. Det skaber et paradoks, når du som leder både skal sætte dig ind i forudsætninger, holdninger og idéer fra medarbejderen på 24 og medarbejderen på 60. Den yngre er født i den digitale tidsalder, den ældre har mere erfaring – og sådan vil du før eller siden opleve at stå imellem to generationskløfter, hvor det kræves, at du tilgodeser begge uden at miste nogen, mens du gør det.

Du kunne sikkert nævne mange flere paradokser fra din hverdag, end dem du lige har læst. Og det øger blot relevansen ved at dykke ned i paradoksledelse og at tage hånd om dem i praksis. Paradokserne forsvinder ikke, og du finder ikke løsningen af at vente og se tiden an.

Det vigtige i forbindelse med paradoksledelse består i ikke at tvinge dig selv til at vælge A frem for B. Fordi paradokset gør din ledelsessituation kompleks er svaret sjældent at fravælge den ene del frem for den anden på samme måde som i et dilemma for ’i det mindste at lykkes med den ene siden af sagen’.

Det er hovedpinen, du som leder må bære rundt på – du skal formå at forblive i paradokset over en længere periode og at rumme paradoksets modsigende kompleksitet.

Men du skal selvfølgelig ikke kunne alt på en gang

Ja, nu virker det hele måske en smule paradoksalt … For man kan ikke gøre alting samtidig, og hvordan skal man så kunne vælge alt til og intet prioritere? Du skal prioritere. Men du skal lære at argumentere for, hvordan I fordeler paradokset i de to vægtskåle. Måske er den ene del lidt tungere end den anden, men sørg for også altid at have din opmærksomhed på den anden, så du vedligeholder en balance.

At lede gennem paradokser er ikke nemt, og det er ikke noget, du gør alene. Brug dit netværk og enhver anden chance for at få nye perspektiver på de paradokser, du oplever i din ledelsespraksis.

Hvordan du håndterer de fundamentale paradokser i virksomheden har nemlig stor betydning for, om du lykkes som leder.