24.03.2020
5 min læsetid

Led dit team godt og sikkert gennem coronatiden

Vi er i en speciel situation, hvor du som leder bliver sat på prøve og skal finde nye ledelsesværktøjer frem. Når du sidder adskilt fra dit team, stiller det krav til dine ledelsesevner på tværs af sted og tid.

IDA Learning

af IDA Learning

Distanceledelse og virtuelt samarbejde er blevet et vilkår for rigtig mange ledere. Det er en stor udfordring at lede mennesker, du ikke ser hver dag. Afstand nedsætter muligheden for at dele indforstået viden, og du har langt mindre gennemslagskraft hos et team, der ikke ser dig ansigt til ansigt i hverdagen.  

Forandringen i samarbejdet giver en del udfordringer, men den indeholder også muligheder. Her sætter vi fokus på, hvad du som leder kan gøre, så du får succes med distanceledelse og dine medarbejdere bevarer engagementet, fortsat føler sig som en del af et team og et fællesskab og dermed leverer på distancen. 

Forventningsafstem med dine medarbejdere 

Fra den ene dag til den anden ændrede din arbejdssituation sig, og du står nu overfor at få distanceledelse til at fungere. Der var sikkert ikke tid til at forventningsafstemme i forhold til, hvordan processen skulle gribes an, men både du og dine medarbejdere blev kastet ud i at samarbejdet skulle foregå på en ny måde.  

Derfor kan det give god mening at forventningsafstemme. Du kan for eksempel stille disse spørgsmål til dine medarbejdere: 

 • Hvad er vigtigt for jer i den kommende tid, for at vi kommer i mål med vores arbejdsopgaver? 
 • Hvad kan jeg gøre for at hjælpe jer i dagligdagen, så vi lykkes bedst muligt? 
 • Hvordan skal vi som team agere overfor hinanden i den kommende periode? 
 • Hvordan bidrager vi bedst muligt til virksomhedens overordnede formål? 

Hvordan skal kommunikationen foregå? 

Virtuelle teams med klare retningslinjer om, hvornår og hvordan de kan kontaktes, er væsentligt mere produktive. Det kan være en fordel at opsætte klare rammer for, hvordan kommunikationen mellem medarbejderne og dig som leder foregår. 

 • Hvad er vigtigt for jer i jeres samarbejde, når I ikke er samlet hver dag? 
 • Hvordan vil I gerne kommunikere med hinanden? 
 • Hvordan løser I eventuelle uenigheder og konflikter i teamet? 
 • Har I brug for at lave aftaler om fælles kommunikation? Svartider på e-mails? Andet? 

Skab nærvær på distance 

Du har ikke mulighed for at fornemme den daglige stemning, når du ikke arbejder tæt på dine medarbejdere. Det kan gøre det svært at handle proaktivt på udfordringer i teamet.  

Derfor er det en god idé at holde virtuelle morgenmøder, hvor alle tjekker ind og siger hej. Så får alle hurtigt et overblik over, hvor deres kolleger er henne. Det er vigtigt lige at kigge hinanden i øjnene virtuelt. Opfordr derfor dine medarbejdere til at have kamera på til jeres Skypemøder.  

Leder du et team på distance?

Leder du medarbejdere, som du ikke er fysisk placeret sammen med? Distanceledelse gør din ledelsesopgave ekstra kompleks. På kurset i Distanceledelse lærer du at lede på tværs af tid, sted og kultur.

Glem ikke smalltalk  

Virtuelle møder erstatter nu de uformelle møder, du har med dine kolleger. I møder ikke lige hinanden på trappen, og du hører ikke om de større og mindre ting, der fylder hos dine medarbejdere. Det betyder noget.  

I det virtuelle samarbejde er det ekstra vigtigt, at I gør jer umage med at huske de relationelle aspekter af samarbejdet. Risikoen for at man fokuserer på at udveksle informationer frem for at kommunikere med hinanden stiger. E-mails og delte dokumenter mindsker kontakten, hvor I kan anerkende hinanden socialt. 

Husk derfor at skabe kontaktflader, der er egnede til smalltalk for eksempel på nogle af jeres eksisterende kommunikationskanaler. Et sted medarbejderne kan dele historier med hinanden, sende billeder fra hjemmearbejdspladsen, fortælle om kundemøder eller lignende. Ikke en ledelsesplatform men et socialt rum. 

Som leder er det din opgave at sætte retningen, vejlede og gå forrest. Og det kan du med fordel også gøre i forhold til at skabe et socialt sammenhold på distancen. Sæt tid af til at høre, hvordan dine medarbejdere har det, når I har Skype-møder og skab anledningen til den virtuelle snak ved kaffemaskinen.  

Løbende opfølgning 

For at sikre at teamet er på rette spor, er det vigtigt løbende at følge op på, hvordan det går hos den enkelte medarbejder, og hvordan det går med samarbejdet om opgaverne. Der kan du med fordel afholde virtuelle én-til-en møder og få en fornemmelse af, hvordan dine medarbejdere håndterer situationen, og hvordan det går med at løfte arbejdsopgaverne på distancen. 

Det er også en god idé at følge op på jeres samarbejde. Du kan sammen med dine medarbejdere for eksempel tale om: 

 • Hvilke oplevelser har den enkelte medarbejder haft? 
 • Er der noget, der skal ændres eller justeres i samarbejdet 
 • Hvordan sikrer I, at vi lærer af både vores fejl og succeser? 

De private vilkår har også ændret sig 

Dine medarbejdere er påvirkede forskelligt af de nye omstændigheder ved at arbejde hjemme og måske endda samtidig skulle underholde eller undervise deres børn. Medarbejderne kan sidde med en usikkerhed i forhold til, hvor længe coronavirussen kommer til at vare, og nogle frygter måske endda for løn og job.  

Gør det klart for de ansatte, hvad de stiller op med spørgsmål, ideer, forslag og tvivl. Hvis man sidder derhjemme med en stor usikkerhed, kan det være stress- og ligefrem angstprovokerende. Så hav din beredskabsplan klar, spørg ind til dine medarbejderes generelle tilstand og tjek op på, hvordan dine medarbejdere håndterer forandringerne. 

Brug erfaringerne post corona 

Ledelse er et samarbejde. God ledelse skaber I sammen, og særligt nu er det ekstra nødvendigt, at medarbejderne efterspørger det, de mangler fra hinanden og fra dig som leder. De erfaringer I gør jer nu om virtuelt arbejde og ledelse, kan I gøre brug af efter corona. Der kan nemlig være god læring at hente i at bruge nye teknologier og måder at samarbejde og lede på, som er brugbart, når vi står i hverdagen påny. 

Er du teamleder?

En god teamleder får alle medarbejdere til at yde deres bedste, og med IDAs kursus Teamledelse får du værktøjerne til at skabe de rigtige rammer, så I sammen præsterer på et højt niveau.