Kursus

IDA Lederuddannelse

Styrk dit personlige lederskab og dine ledelseskompetencer gennem et dynamisk lederudviklingsforløb. På IDA Lederuddannelse tager vi udgangspunkt i din hverdag som leder og i din lederrolle.

Tid og sted

 • 01.10.19

  København

 • 30.03.20

  København

 • 06.10.20

  København

Varighed: 6 dage

 

Godt lederskab tager udgangspunkt i dig selv

På IDA's kursus bliver du som leder klædt på til at kunne matche de mange forskellige udfordringer, som det kræver at lede mennesker med forskellige faglige og personlige baggrunde. Du træner dit personlige lederskab og får indsigt i, hvordan du gennem autenticitet skaber følgeskab. Det er afgørende lederkompetencer for at kunne skabe de resultater, du skal levere i organisationen. 

IDA Lederuddannelse fokuserer på:

 • Lederrollen i en kompleks verden og hvordan du som leder kan navigere effektivt
 • Indsigt i dit personlige lederskab og hvordan du får mest mulig gennemslagskraft
 • Kommunikation og hvordan du som leder rammer medarbejdere, kolleger og andre samarbejdspartnere gennem en fleksibel måde at anvende forskellige ledelsesstile på
 • Feedback som ledelsesmetode der styrker dig selv, dine medarbejdere og din organisation
 

Kurset er for dig, der er afdelings- eller mellemleder

Uddannelsen henvender sig til afdelings- og mellemledere. Du har typisk 2-3 års erfaring som afdelingsleder, gruppeleder eller er resultatansvarlig for en gruppe. Du arbejder i første linje og er vant til at stå med daglige ledelsesudfordringer og – opgaver, der både kræver hurtig handling og klart overblik.

Dit udbytte

Efter kurset er du blevet dygtigere til at:

 • styrke dit personlige og autentiske lederskab
 • kommunikere med større gennemslagskraft
 • motivere og engagere så du skaber resultater gennem dine medarbejdere
 • skabe grundlaget for at kunne udvikle high performance teams
 • anvende dynamisk feedback som en del af dit ledelsesgrundlag
 • lede forandringsprocesser, så du vender modstand til konstruktiv og aktiv medvirken
 • sætte fokus på dine personlige styrker som afsæt for at udvikle dig i rollen som leder
 

Sådan forløber Lederuddannelsen

Læringsformen er aktiv og inddragende. Der veksles mellem teoretiske oplæg, dialog og øvelser i mindre grupper som effektivt understøtter læring og overførsel af læring til egen hverdag. Som forberedelse til de enkelte moduler indgår personlig logbog, videnskabelige artikler samt enkelte opgaver der løses i egen virksomhed. Du vil i forløbet indgå i en netværksgruppe som vil fungere som din personlige arena for træning og som vil støtte dig i, at du udvikler dig personligt i rollen som leder.

Modul 1: Dit personlige lederskab

Du får indsigt i, hvordan du kan arbejde med dit personlige lederskab, så du bevarer din autenticitet og øger din gennemslagskraft over for medarbejdere og andre samarbejdspartnere.

Indholdselementer:

 • Du får lavet din personlige lederprofil – en HBDI test, som er udgangspunkt for udvikling af dit personlige lederskab. Profilen viser hvilken type leder og menneske du er, hvilke præferencer du har og hvordan du optimalt samarbejder med dine lederkolleger, din egen leder og dine medarbejdere.  
 • Du får evnen til at navigere i komplekse virkeligheder hvor landskabet er under konstante forandringer og stiller store krav til dig og dine medarbejdere 
 • Situationsbestemt ledelse som konkret metode til at lede forskellige mennesker, så det matcher der personlige kompetence og motivation
 • Feedback som konkret ledelsesmetode til at skabe udvikling
 • Casebaseret træning med afsæt i dine egne udfordringer og behov for udvikling
 • Individuel sparring fra konsulenter og medkursister


Mellem modul 1 og 2

Træning i at anvende situationsbestemte ledelsesteknikker i din egen hverdag. Gennemførelse af 360° kvalitativt feedback som både træner din kompetence i at anvende forskellige spørgeteknikker og giver dig konkret indsigt i dit eget lederskab.


Modul 2: Ledelse af teams og netværk

Dette modul giver dig viden og kompetencer i at udvikle en dynamisk high performance kultur i teams og grupper.

Indholdselementer:

 • Ledelse og lederroller i grupper, teams og netværk
 • Hvordan du som leder skaber motivation og engagement i teamet
 • Teampræferencer og et styrkebaseret afsæt som udvikler teamet
 • Hvordan du skaber stærke relationer i faglige teams og netværk
 • Hvordan kan du diagnosticere og opløse negative spændinger i teamet?
 • Effektiv facilitering af teams og netværk 
 • Teamøvelser og aktiviteter


Mellem modul 2 og 3 

En personlig træningsplan som støtter dig i at anvende og overføre læring til din hverdag. Forberedelse af egne forandrings- og udviklingsprojekter til det kommende modul.


Modul 3: Forandringsledelse

Du lærer at arbejde med forandringer, så friktioner og modstande mindskes og erstattes af værdiskabende processer. Du får viden om hvordan du bedst sikrer medarbejdernes motivation også i udfordrende og vanskelige situationer.

Indholdselementer:

 • Lederrollen i en virkelighed hvor forandringer er en konstant faktor
 • Viden om hvorfor mange forandringsprocesser ikke får den ønskede effekt
 • Modstandsniveauer og hvordan du som leder kan genkende og handle i forhold til dem
 • Konflikthåndtering og hvordan du kan håndtere tingene, når de er kørt lidt af sporet
 • De vigtige faser og indsatsområder i en succesfuld forandringsproces
 • Motiverende ledelsesstile og hvordan de konkret anvendes i din hverdag
 • Anvendelse af coachingbaseret ledelse som skaber ejerskab til udvikling
 • Øvelser og aktiviteter der understøtter læring
 

Tilmelding

Varighed

6 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

28.000 kr.

Ikke IDA-medlem:

35.000 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
1. okt. - 2. okt. 2019
Kl. 09:00 - 16:30
Modul 2
21. okt. - 22. okt. 2019
Kl. 09:00 - 16:30
Modul 3
20. nov. - 21. nov. 2019
Kl. 09:00 - 16:30

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

329593

 

Underviser på Lederuddannelsen

Henrik Helweg

Konsulent og virksomhedscoach

Henrik Helweg, Konsulenthuset Mannaz. Henrik Helweg har en baggrund fra den psykologisk, pædagogiske verden, og han har gennem de sidste 18 år arbejdet med udvikling af ledere. Henrik er en vidende, inspirerende underviser og foredragsholder, som evner at formidle komplicerede teorier på en måde, så det forstås og kan anvendes i en konkret og praktisk hverdag som leder.

Vil du vide mere?

Billede af Vibeke Ahlmann

Vibeke Ahlmann

Chefudvikler