Deltag i IDAs Lønstatistik

Indsamling af data til Lønstatistik 2018 er nu afsluttet. Resultaterne offentliggøres den 7. december.

IDA er nu i gang med at indsamle data til Lønstatistik 2018 fra privatansatte og selvstændige. Læs mere om baggrunden og få svar en række spørgsmål i forbindelse med udfyldelsen af spørgeskemaet.

Alle privatansatte og selvstændige medlemmer har fredag den 28. september modtaget en mail fra IDA med anmodning om at deltage i Lønstatistik 2018. Vi vil meget gerne have dit bidrag med i lønstatistikken.

Linket til spørgeskemaet findes i mailen. Har du ikke fået mailen, så kik venligst først i en mappe, der kan hedde "Anden mail" eller "Spam" - alt efter hvilket mailsystem, du bruger.  Ellers skriv til chefanalytiker Finn Tidemand, fti@ida.dk, med oplysning om dit medlemsnummer og din e-mail. Så bliver du inviteret til at deltage.

Det bliver en bedre statistik, hvis du og flere andre IDA medlemmer deltager.Dermed bliver lønstatistikken et stærkere redskab, når du skal forhandle løn.

Vi har her samlet en oplysninger om baggrunden for lønstatistikken, samt en række mere detaljerede svar på spørgsmål, som kan opstå under udfyldelsen af spørgeskemaet.

Hvordan laves lønstatistikken?

IDAs lønstatistik bygger på flere datakilder.  Blandt de privatansatte og de selvstændige er den baseret på de svar vi får fra medlemmerne om deres løn- og ansættelsesforhold. Det er derfor, det er så vigtigt at så mange som muligt svarer på det spørgeskema, vi har sendt ud.

Vi har gentagne gange analyseret om vores lønstatistik giver et godt og troværdigt billede af lønningerne blandt IDAs medlemmer. Det gør den - fordi så mange har brugt tid på at deltage. Læs om baggrund og validitet af IDAs lønstatistik her.

Vi er pt. i gang med endnu en analyse på området. Spørgeskemaet er kortere end tidligere og delt den op i en ”tvungen del” om løn mv.. til brug til lønstatistikken og en ”frivillig del” der ser på en række andre forhold. Det tager kun 5-6 minutter at svare på undersøgelsen – men brug meget gerne lidt ekstra tid på den ”frivillige" del også.

Offentligt ansatte deltage ikke i undersøgelsen – her får vi lønoplysninger fra de offentlige løndatabaser.

Hvad bruges data til?

Vi bearbejder data og laver flere forskellige produkter:

  • Lønstatistikpjecen med hovedtal.
  • Firmastatistikken – der viser lønindex for forskellige medarbejdergrupper i enkelte virksomheder
  • Lønberegneren, der giver mulighed for at få et bud på den løn et medlem med en given profil skal have
  • Tabeller, der giver mulighed for at gå et spadestik dybere end de tabeller der er i pjecen, fx med fokus på geografi, køn, uddannelsesretninger mv.
  • Alle privatansatte, der svarer på undersøgelsen, får et personligt løntjek tilsendt.

Kan man regne med IDA’s lønstatistik?

Ja! Sammenligning med arbejdsgiverorganisationen Dansk Industris lønstatistik for ingeniører viser, at der er stor overensstemmelse.

Sådan udfylder du spørgeskemaet

Hvornår skal man svare?
Undersøgelsen starter den 28. september og slutter den 24. oktober.

Resultatet offentliggøres i starten af december, og du vil også få den tilsendt direkte pr. mail.

Hvem skal deltage?
Spørgeskemaet skal kun besvares af medlemmer der er privat ansat, ansat i offentligt ejede forsyningsselskaber eller som er selvstændige.

Jeg ikke har fået en invitation til at deltage?
Hvis du er privatansat eller selvstændig, så skriv til chefanalytiker Finn Tidemand, fti@ida.dk, med oplysning om dit medlemsnummer og din e-mail. Så bliver du inviteret til at deltage.

Hvad er indeholdt i lønbegrebet i statistikken? 

Som lønbegreb i statistikkerne anvendes bruttolønnen, som er summen af:

  1. Den faste månedlige løn,
  2. Varige eller midlertidige tillæg, som gives fast hver måned,
  3. Værdien af skattepligtige goder som f.eks. fri telefon og fri bil,
  4. Pensionsbidrag.

Uregelmæssige betalinger i form af overarbejdsbetaling, engangsvederlag, resultatløn, bonus og lignende indgår ikke i lønbegrebet. Ferietillæg og værdien af ekstra ferie eller fridage indgår heller ikke i lønbegrebet.

Pension
Der er ikke tvungen pensionsopsparing i Danmark. Det vil derfor fremgå af din lønseddel /kontrakt, om du får arbejdsgiverbetalt pension.

PDF iconHer finder du tallene på din lønseddel

 

Arbejdstid og betalt spisepause
Vi spørger dels til om, du har en aftalt ugentlig arbejdstid delt til din faktiske arbejdstid – dels om du har betalt spisepause som del af den aftalte arbejdstid.

Nogle medlemmer har ret til en spisepause som del af deres arbejdstid. Fx en aftale om en ugentlig arbejdstid på 40 timer, med ret til en ½ times betalt spisepause om dagen.

Her er den aftalte arbejdstid 40 timer – og den faktiske (hvis man er der fuld tid) også 40 timer, selvom man holder spisepause en del af tiden.

Hvis du ikke har aftalt nogen øvre arbejdstid, men typisk arbejder 37 timer om ugen, og herudover samlet holder spisepause i 2½ time – så skal du kun anføre 37 timer som faktisk arbejdstid.

TIL LØNSEDLEN

Månedsløn er i dette eksempel summen af:

Gage skalatrin 8

42.949,00

Tillæg 2

  6.563,00

Helbred, PFA (et skattepligtigt gode)

149,50

Månedsløn inkl. eget pensionsbidrag – til felt 1 i skemaet

49.661,50

Vær opmærksom på, at medarbejderens egen pensionsindbetaling på kr. 2.145,45 fratrækkes denne månedsløn. Så den indgår ikke i det beløb der beskattes inde udbetaling.

Bruttolønsordninger
Erhvervskortet skal ikke trækkes fra månedslønnen, da medarbejderen selv betaler for erhvervskortet via en bruttolønsordning. Det er også muligt at have fx en telefon eller pc som man betaler via sådan en ordning.

Skattepligtige goder
Værdien af ”Helbred, PFA” skal medregnes som del af lønnen da det er et skattepligtigt gode, og hvis du har fri telefon eller internet betalt af arbejdsgiver, skal den skattemæssige værdi af dette gode indgå i månedslønnen.

ATP
Dit eget bidrag til ATP skal du heller ikke trække fra.  IDA lægger arbejdsgiverens ATP-bidrag til i databehandlingen.

Arbejdsgiverens pensionsbidrag
Arbejdsgiverens pensionsbidrag ses nede i linjen ”Pension Firma”- det er kr. 5.446,32 (felt 2 i skemaet)

Samlet Bruttoløn er i dette tilfælde summen af 1 og 2 kr. 55.107,82

Månedsløn inkl. eget pensionsbidrag (1)

49.661,50

Arbejdsgiverens pensionsbidrag (2)

5.446,32

Bruttoløn – felt 3 i skemaet

55.107,82

 

Linket til spørgeskemaet findes i den mail, som alle privatansatte og selvstændige medlemmer har modtaget fredag den 28. september. Har du ikke fået mailen, så kik venligst først i en mappe, der kan hedde "Anden mail" eller "Spam" - alt efter hvilket mailsystem, du bruger.  Ellers skriv til chefanalytiker Finn Tidemand, fti@ida.dk, med oplysning om dit medlemsnummer og din e-mail. Så bliver du inviteret til at deltage.