Politik, Analyse og Presse

Politik, Analyse og Presse udfører politisk interessevaretagelse, sekretærbetjening af IDAs politiske udvalg, pressekontakt og analyser.

Carl Aage Dahl
administrerende direktør
cad@ida.dk
33 18 48 01
20 15 00 80
Sekretær:
Nina Seierup von Ahnen
33 18 46 41
 
  
  
Søren Lauridsen
afdelingschef
sla@ida.dk
33 18 47 95
  

Politik

 
Lotte Ellegaard
afdelingschef, cand. jur.            
loe@ida.dk
33 18 47 46
  
Bircan Eker
chefkonsulent
bie@ida.dk
33 18 47 20
  
Fin Krogh Jørgensen         
chefkonsulent
fkj@ida.dk
33 18 47 09
  
Jan Mygind Mortensen      
konsulent, cand. mag.
jmm@ida.dk
33 18 47 18
  
Sune Maegaard Løvsø        
konsulent, projektleder
sml@ida.dk
33 18 55 23
  
Anne Katrine Bojsen     
chefkonsulent
Folkeskole, ungdomsudd.,
videregående uddannelser

akb@ida.dk
33 18 47 27
  
Grit Munk
chefkonsulent  
Teknologi, transport, sundhed 
og Sirikommissionen 
              
gmu@ida.dk
33 18 47 54
  
Pernille Hagedorn-        
Rasmussen

chefkonsulent
Energi, klima og miljø
phr@ida.dk
33 18 46 12
  
René Flege Højmark     
chefkonsulent
Erhverv og forskning
rth@ida.dk
33 18 46 23
  

Analyse

 
Martin Kyed                      
cheføkonom, analysechef
mky@ida.dk
33 18 46 27
  
Finn Tidemand                
chefanalytiker
fti@ida.dk
33 18 47 21
  
Klaus Jørgensen             
chefanalytiker
klj@ida.dk
33 18 46 24
  

Helena Juul Jensen
chefkonsulent
P.t. på orlov
Digitalisering
 

  
Nadia Schouw
junioranalytiker
nsc@ida.dk
33 18 46 39
  

Freja Kirstine Kjær
junioranalytiker
fkk@ida.dk
33 18 46 49

  
Søren Slot Thomsen
junioranalytiker
sst@ida.dk
33 18 47 72
  

Christian Olesen
junioranalytiker
chr@ida.dk
33 18 48 88

 

Presse

 
Ole Haun
presserådgiver,                 
chefkonsulent
oha@ida.dk
33 18 46 16
22 15 46 16
  
Ulrik Frandsen                
presserådgiver
ufr@ida.dk
33 18 46 57
23 65 09 69
  
Søren Lorentzen             
presserådgiver
slr@ida.dk
33 18 46 22
51 85 17 64
  

Tina Splidsboel
presserådgiver
tsp@ida.dk
33 18 47 30
60 66 67 00