Svar til udkast til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Læs IDAs høringssvar til udkast om lov om ændring af miljøbeskyttelse - producentansvar.