16.11.2021
3 min læsetid

Gør kommunalvalget til et lokalt klimavalg

Et grønt kryds. Det er det, mange vil sætte, når vi går til stemmeurnerne. Klimadagsordenen er nemlig rykket op og blevet et vigtigt parameter for, hvor befolkningen sætter sit kryds

Per Diget, formand for Erhvervs- og Vækstudvalget

af Per Diget, formand for Erhvervs- og Vækstudvalget

Alt på, at kommunalvalget i dag også bliver et klimavalg ligesom det seneste folketingsvalg.

En del kommuner som eksempelvis Odense er allerede godt i gang med den helt store omstilling. Odense har allerede tilsluttet sig det forpligtende fællesskab, POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb), og grøn omstilling og bæredygtighed er også vigtige emner i byrådet. For Odense Byråd vedtog i sommeren 2020 et mål om klimaneutralitet senest i 2030. Det er et ambitiøst mål, som vil bringe Odense forrest i klimakampen både nationalt og internationalt. Men strategiske klimaplaner efterlader altid et ønske om højere ambitioner. Fordi vi som borgere er bedst tjent med en kommune, der er helt fremme i den grønne bus, når det kommer til klimadagsordenen.

Vi har i IDA valgt en række essentielle nedslagspunkter til, hvordan kommunerne kan bidrage til den grønne omstilling. Vi kan ikke komme udenom, at omstilling til cirkulær økonomi er et centralt udviklingsområde, hvis Danmark skal nå sit langsigtede mål om klimaneutralitet. Vi skal finde løsninger, der kan bruges i hele verden, og herved styrke dansk eksport og arbejdspladser.

Grønne indkøb er et centralt værktøj i omlægningen til cirkulær økonomi. Her er der mange grønne knapper at skrue på. Det kommende byråd kan eksempelvis vedtage, at: 1) Plejehjem og børnehaver skal gøre rent med miljø- og klimavenlige produkter. 2) Der skal være et loft på forbrug af engangsprodukter. 3) Indkøbte produkter skal kunne repareres og være af høj kvalitet, så de holder.

Desuden kan man som borger stille krav til kommunen om, at den skal fremme nye forretningsmodeller, hvor kommunen lejer frem for at eje samt prioriterer reparation, når noget går i stykker – det giver klimagevinst.

Lad os vende blikket mod bygningsmassen. Fra parcelhuse, til landejendomme over skoler og plejehjem - alle steder er der behov for, at kommunen bidrager til den grønne omstilling. Klimabelastningen fra bygninger kommer både fra energiforbrug og fra byggematerialer, derfor vil der i flere årtier frem være behov for en aktiv stillingtagen til klimaaftrykket fra alle bygningerne i kommunen.

Alle kommuner bør sætte mål for energirenovering af kommunale bygninger, som udgør ca. 4 pct. af det samlede bygningsareal i Danmark. Knap tre fjerdedele af den offentlige bygningsmasse er opført før 1980 og dermed før der var energikrav til bygninger. Det indikerer et potentiale for energibesparelser. De kommende byråd bør som noget af det første sætte sig sammen og skabe overblik over energiforbrug i egne bygninger og sætte mål for besparelser. Det er mest fordelagtigt – både klimamæssigt og totaløkonomisk - at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Det gælder enfamiliehuse, rækkehuse, etagebyggerier, erhvervsbyggeri og offentligt byggeri. Prioriter derfor renovering af kommunale bygninger og i kommunikation med borgere.

Det gode er, at alle de her investeringer i energirigtige tiltag er med til at skabe lokale arbejdspladser og tiltrække tilflyttere. Der har nemlig aldrig været en modsætning i grønne investeringer og job – det er tværtimod hinandens forudsætninger. For det viser sig, at hvis man investerer klimaklogt i den grønne omstilling, så kaster det en masse gode job af sig for både de ufaglærte, de faglærte og dem med de lange uddannelser af sig. Det er ren win-win.

Derfor er det også vigtigt, at man som borger stemmer på de kandidater, der – uanset partifarve – vil gøre ord til handling, når det kommer grøn omstilling i klimaets og i jobskabelsens tegn.

Kronikken blev bragt i Avisen Danmark 16. november 2021

Hvis man investerer klimaklogt i den grønne omstilling, så kaster det en masse gode job af sig for både de ufaglærte, de faglærte og dem med de lange uddannelser af sig. Det er ren win-win.

Per Diget,
Formand for IDAs Erhvervs- og Vækstudvalg

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere