17.08.2020
3 min læsetid

Danskerne afleverer tøj til genbrug men genbruger sjældent selv

Næsten halvdelen af danskerne afleverer ofte tøj til genbrug, men det er de færreste - 14 procent - som "ofte" eller "næsten altid" vælger at hoppe i genbrugsbukser eller -kjole, viser en undersøgelse som Userneeds har gennemført for IDA.

Ole Haun

af Ole Haun

Vi er gode til at aflevere brugt tøj til genbrug, men langt færre bruger genbrugstøj. (Foto: Miriam Nielsen / Røde Kors).

Omkring halvdelen af danskerne - 46 procent - afleverer ”næsten altid” tøj til genbrug, mens 45 procent gør det ”en gang imellem”, viser undersøgelsen. Men når det gælder shopping af genbrugstøj, er tallene noget mere beskedne: Kun 14 procent køber ofte eller ”næsten altid” genbrugstøj, mens 40 procent gør det en sjælden gang og 46 procent slet ikke, viser undersøgelsen, der er gennemført blandt ca. 2.000 danskere.

De overvejende argumenter for at aflevere sit endnu brugbare tøj til genbrug handler primært om at spare på ressourcerne eller støtte et humanitært formål. Og det er godt, at mange er opmærksomme på ressourceproblematikken, og at vi via genbrug er med til at fastholde tekstiler længst muligt i kredsløbet, men vi mangler stadig at få flere med, påpeger Michael Søgaard Jørgensen, der er IDAs talsmand på området for cirkulær økonomi.

”Fra andre undersøgelser ved vi desværre, at der også på tøjområdet er en udbredt køb-og-smid-væk kultur som betyder, at meget tøj kun bliver brugt lidt, og derefter bliver smidt ud og ender som affald. Dermed har vi ikke engang mulighed for den næstbedste løsning efter genbrug, nemlig genanvendelse, hvor tøjet via forarbejdning genanvendes til nye formål,” siger Michael Søgaard Jørgensen.

Men der er måske lys forude. I undersøgelsen svarer nemlig en fjerdedel, at de inden for det seneste år er blevet mere bevidste om enten at begrænse tøjforbruget eller køber tøj af bedre kvalitet, som kan holde længere. Her er det særligt de unge under 30, som fører an, viser undersøgelsen.

Og det er en udvikling, som Michael Søgaard håber, kan udvikle sig til en decideret trend:

”Produktionen af tøj og andre tekstiler er en af de helt store udfordringer, når vi taler klima og miljø. Derfor er det kun godt, hvis flere bliver bevidste om det og ændrer praksis, fordi det kan inspirere andre borgere til ikke at lade sig lokke til hele tiden at købe nye produkter. Samtidig kan det lægge pres på forhandlere og industri til at sælge og producere holdbare produkter, der samtidig forurener mindst mulig i produktionen” påpeger Michael Søgaard Jørgensen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning mellem 18 og 70 år. I alt har 2.000 personer svaret på spørgsmålene. Undersøgelsen er gennemført for IDA af Userneeds og dataindsamlingen er gennemført i 2. kvartal 2020.

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere