Jernbanen skal være Danmarks grønne puls

Hurtigere tog, højere hastigheder, flere afgange og en udbygget infrastruktur – naturligvis på el - skal sikre en omstigning fra bil til kollektiv transport, lyder anbefalingerne i et nyt notat fra en arbejdsgruppe i IDA

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

Tog på skinner

Vi ser gerne, at der sker hastighedsopgraderinger på en række af de danske jernbanestrækninger på op til 250 km/t. Foto: Arkiv

Den kollektive transport skal være den grønne puls, både i de store byer og mellem de store og mellemstore byer. Derfor skal vi investere i jernbanenettet og infrastrukturen omkring det, lyder anbefalingerne i et nyt notat om bæredygtig mobilitet fra en arbejdsgruppe i IDA.

”Investeringer i den kollektive trafik har den klare fordel, at de virker dobbelt. Ved at bedre forholdene i den kollektive trafik skaber man samtidig plads og bedre rejsetider på vejnettet. Det danske jernbanenet er mange steder hæmmet af, at jernbanestrækningerne er bygget for mere end 100 år siden, og ikke som vejnettet løbende udbygget med nye mere kapacitetsstærke og direkte strækninger,” siger Niels Wellendorf, medlem af bestyrelsen for IDA Rail.

Når Danmark får en ny infrastrukturplan, ser IDAs arbejdsgruppe gerne, at den tager højde for en omlægning, hvor samfundets ændrede transportsvaner imødekommes, og hvor bæredygtighed og CO2-reduktioner bliver helt centrale for, hvordan og hvor vi som samfund skal investere.

Der er behov for at udbygge jernbanen med mange af projekterne fra Togfondens katalog fra 2014 – ikke mindst i form af de foreslåede hastighedsopgraderinger, gerne på op til 250 kilometer i timen på hovedstrækningerne og 160 km/t på de regionale strækninger. Men også opgraderinger og renoveringer af de tidligere privatbaner vil have stor effekt.

"Den kollektive transport skal desuden opgraderes med bedre, hyppigere og hurtigere forbindelser, som udgangspunkt principielt en fordobling af afgange, står der i notatet. Målet skal være, at baner sammen med cykler, busser og i et vist omfang samkørsel i biler bliver at foretrække fremfor privatbilen, særligt på de regionale mellemdistanceture, som udgør halvdelen af den samlede persontransport i Danmark. Det er derfor nødvendigt så hurtigt som muligt at investere i flere tog til såvel fjern- og regional- som lokaltrafikken på jernbanerne,” siger Niels Wellendorf.

Men også elektrificering af den kollektive transport står højt på dagsordenen hos IDAs arbejdsgruppe for bæredygtig mobilitet. For elektrificering af jernbanen og bustransporten er også et vigtigt led i at mindske CO2-belastningen fra den kollektive transport.

"Vi vil gerne slå et slag for, at elektrificering af de allerede planlagte strækninger fremskyndes til færdiggørelse før 2030, også for de strækninger, hvor der er indgået kontrakt, men som endnu ikke er igangsat, til Kalundborg, Struer og Frederikshavn. For de øvrige regionale og lokale baner, kan der i første omgang elektrificeres med batteritog, der også kan køres med strøm fra køreledninger på elektrificerede strækninger,” siger Niels Wellendorf.

 

 

 

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere