08.03.2021
2 min læsetid

Kvinderne halter efter mændene på løn

Når der ses bort fra faktorer som anciennitet, branche, uddannelsesbaggrund og arbejdstid, er der en gennemsnitlig lønforskel på 3,7 pct. mellem privatansatte kvindelige og mandlige medlemmer af IDA.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Kvinde ved computeren

Den såkaldte korrigerede lønforskel mellem kvinder og mænd ligger på gennemsnitligt 3,7 pct. i 2020 for IDAs privatansatte medlemmer.

2.207 kr. brutto om måneden i gennemsnit eller 3,7 pct. Så stor er den såkaldte korrigerede lønforskel mellem privatansatte kvindelige og mandlige medlemmer af IDA i 2020, når tallene er renset for forskelle i anciennitet, branche, arbejdstid og uddannelsesbaggrund. Det viser en ny analyse lavet på baggrund af IDAs lønstatistik for 2020.

Forskellen overrasker ikke Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i IDA.

”Vi har i årevis desværre kunne påvise en lønforskel i omegnen af fire pct. i mændenes favør, når vi analyserer lønningerne for samtlige privatansatte medlemmer. I årevis har vi også kunne dokumentere, at der er forskelle i de startlønninger som nyuddannede kvinder og mænd får forhandlet hjem, når de skriver under på deres første ansættelseskontrakt, ligesom kvindernes forventninger og krav til deres startløn ligger noget efter mændenes. Det tyder på, at der allerede ved indtræden på arbejdsmarkedet opstår en kønsbestemt lønforskel, som kvinderne får vanskeligt ved at indhente siden,” siger han.

AR-formanden opfordrer alle arbejdsgivere til at tage denne udfordring alvorligt og sikre ligeløn på for deres medarbejdere. Han råder også medlemmerne til at bruge IDAs lønværktøjer som lønstatistik og lønberegner og som en selvfølge også kontakte tillidsfolk på den arbejdsplads, man skal til samtale hos, for at få et kendskab til lønniveauet, så man ikke undersælger sig selv.

”Når man sidder i forhandlingsrummet med en kommende arbejdsgiver, så ved vi, at mændene har tendens til at være mere fokuserede på løn, mens kvinderne er mere fokuserede på trivsel. Et godt billede af en god arbejdsplads omfatter begge dele, men kvinderne skal blive bedre til at spille spillet og forlange at få mere i løn. Her har kvinderne tendens til at være for beskedne, og det gælder særligt de nyuddannede,” siger Morten Thiessen.

Han ser også gerne, at der kommer mere åbenhed om løn på flere arbejdspladser.

”Meget lønsnak er desværre pakket ind i en masse hemmelighedskræmmeri på mange arbejdspladser. Det kan komme fra ledelsen, som står vagt om en kultur, hvor al tale om løn er tabu, og det kan komme fra medarbejderne selv, der ser løn som noget personligt, som man ikke vil dele med sine kolleger. Om det er det ene eller det andet, så er transparens og åbenhed om løn et af de bedste værktøjer til at hjælpe ligeløn på vej,” siger Morten Thiessen, som også peger på fordelingen af barselsorlov, som et af de områder, der kan have betydning på lønforskellene mellem kønnene.

”EU har vedtaget at øremærke to måneder af den betalte forældreorlov til fædre gennem et direktiv, som skal være omsat til dansk lovgivning til næste år. Det kan skabe mere ligevægt i, hvem der vælger at bruge tid på familien fremfor karrieren. I dag tager kvinderne langt hovedparten af orloven, og det koster både på både lønudviklingen og karrieremulighederne for kvinderne. En mere ligelig fordeling af forældreorloven mellem begge parter vil ligesom fuld løn under barsel helt sikkert være gavnligt for både ligeløn og ligestilling,” siger Morten Thiessen.

Læs mere

Overblik

Se IDAs mange løn-værktøjer

IDA hjælper dig med at få den rigtige løn for dit arbejde. Her får du både overblik over værktøjer og gode råd til lønforhandlingen.

Alt om løn

Deltag nu

Giv dit bidrag til i IDAs lønstatistik

Jo flere medlemmer, der deltager, jo stærkere bliver IDAs lønværktøj. Dermed står du stærkere til næste lønforhandling med din chef. Sidste år deltog 28.000.

Deltag i Lønstatistik 2021