08.02.2021
3 min læsetid

Mange IDA-medlemmer oplever seksuelt krænkende adfærd på jobbet

Seksuel chikane og krænkende adfærd er en udfordring på mange arbejdspladser, hvor højtuddannede med STEM-kompetencer arbejder. Det dokumenterer en ny undersøgelse fra IDA.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

"Én sag er én sag for mange, og nu hvor vi får kortlagt omfanget og kan påvise, at der er et stort problem, så kan vi forhåbentlig også få fjernet den modstand, der er overfor folk, der stiller sig frem og fortæller om krænkende oplevelser," siger IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen.

Seksuel chikane og krænkende adfærd er et problem på mange IDA-medlemmers arbejdsplads. I en ny undersøgelse blandt 1.633 kvindelige og 1.146 mandlige IDA-medlemmer, svarer 21 pct. af kvinderne, at de har oplevet seksuelt krænkende adfærd i forbindelse med deres arbejde inden for de seneste 12 måneder. Det samme gør sig gældende for seks pct. af mændene.

Undersøgelsen viser, at den hyppigst forekommende krænkelse er upassende verbale bemærkninger eller hentydninger med seksuelt indhold. Det har flere end hver sjette kvinde og omtrent 4 pct. af mændene oplevet i løbet af det seneste år. Knap otte pct. af kvinderne har oplevet upassende fysisk kontakt som omfavnelser, kram og kys, og flere end fem pct. af kvinderne har oplevet grove uønskede bemærkninger med seksuelt indhold.

Tallene viser også, at nogle bliver udsat for særligt grove seksuelle krænkelser og chikane – eksempelvis svarer 0,4 pct. at både kvinder og mænd, at nogen har forsøgt at presse eller tvinge dem til seksuelle handlinger.

Omfanget af den seksuelt krænkende adfærd på STEM-arbejdspladserne er overraskende stort, mener IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen.

”Vi vidste, at der var et mørketal, for vi har ikke fået mange henvendelser fra medlemmerne om seksuel chikane og krænkende adfærd. Men jeg havde ikke forestillet mig, at så mange medlemmer har oplevet seksuelt krænkende adfærd på jobbet indenfor det seneste år. Én sag er én sag for mange, og nu hvor vi får kortlagt omfanget og kan påvise, at der er et stort problem, så kan vi forhåbentlig også få fjernet den modstand, der er overfor folk, der stiller sig frem og fortæller om krænkende oplevelser. De skal vide, at de ikke står alene, og vi skal i en pokkers fart se at komme dette uvæsen til livs, så alle kan gå trygt på arbejde,” siger han.

Helt konkret ønsker IDA, at der indføres et såkaldt indirekte objektivt arbejdsgiveransvar. Det er en forpligtelse for arbejdsgivere til at handle på opståede sager, så man øger deres tilskyndelse til også at forebygge krænkende adfærd på arbejdspladsen.

Derudover vil IDA have tilført flere ressourcer og kompetencer til Arbejdstilsynet end de 10 mio. kr., der er lagt op til i finansloven, så Arbejdstilsynet i højere grad er klædt på til at føre tilsyn med arbejdsgivers pligt til at forebygge krænkende handlinger på arbejdspladserne. IDA ønsker også at øge godtgørelsen for den krænkede medarbejder.

Thomas Damkjær Petersen opfordrer også til, at man lokalt på arbejdspladserne får sat skub i en kulturændring og lavet aftaler mellem parterne, så det står klart for enhver, at krænkende adfærd er uacceptabelt og har konsekvenser for dem, der ikke forstår at opføre sig ordentligt. For undersøgelsen viser også, at det især er mellem kolleger, at den krænkende adfærd finder sted. Ydermere viser tallene, at flere end syv ud af 10 kvinder krænkes af mænd, der er ældre end dem selv. For mændenes vedkommende er krænkeren i hvert tredje tilfælde ældre end dem selv.

”En ting er det lovgivningsmæssige. Men vi har i den grad også brug for, at man ude omkring på arbejdspladserne får sat gang i en kulturændring og får indført klare retningslinjer, så det står lysende klart for enhver, at der er nultolerance overfor overgreb, vold og trusler, og at der skabes rum for, at de medarbejdere, der udsættes for krænkelser, kan stå trygt frem og blive taget alvorligt. Her bør ledelsen sammen med både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere skabe en forståelse for, at det er ok at sige fra over for krænkende adfærd, og at det er den forulempede, der bestemmer, om budskabet overskrider grænsen eller ej. Der er utvivlsomt også et stort behov for, at både ledere og tillidsvalgte bliver uddannet i at håndtere de dilemmaer og forebygge krænkelser. Vejen til et godt psykisk arbejdsmiljø går over denne form for hensyntagen og viljen til at tage problemerne op, før de vokser sig store,” siger Thomas Damkjær Petersen.