Massive grønne investeringer kaster 415.000 job af sig over 10 år

IDA har fået Arbejderbevægelsens Erhvervsråd til at beregne beskæftigelseseffekterne af IDAs Klimasvar. Udover at indfri regeringens 70-pts-målsætning, så skaber planen 415.000 job fordelt over 10 år svarende til 41.500 job om året.

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

Arbejdere snakker på byggeplads

IDAs Klimasvar vil både sikre 70 procents målsætning i 2030 på energi- og transportområdet og skabe 415.000 årsværk.

Der er job at hente i den grønne omstilling. Ingeniørforeningen lancerede i sidste måned sit IDAs Klimasvar, som er den første helstøbte plan for, hvordan vi når regeringens 70 procents målsætning i 2030 på energi- og transportområdet. Nu har IDA sammen med AE regnet på beskæftigelseseffekterne af Klimasvaret.

»I en post-coronatid med stigende arbejdsløshed og økonomisk krise er grøn genstart på alles læber. Derfor spiller det direkte ind i den politiske dagsorden, at vi nu kan komme med konkrete beregninger, der viser, at vi ved at investere massivt i at løse klimaudfordringerne også kan få mange gode, grønne job i Danmark,« siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for IDA.

IDA anbefaler investeringer i energieffektiviseringer og produktionsanlæg fremfor import af brændsler. Desuden lægges der vægt på, at den danske klimaomstilling skal nå 70 procent reduktion og klimaneutralitet samtidig med, at der skabes arbejdspladser både for ufaglærte, faglærte og dem med længerevarende uddannelser.

»Det er jo et kinderæg med hele tre ting – for vælger vi at investere klimaklogt i den grønne omstilling opnår vi for det første regeringens 70 procents-målsætning i 2030 og gør Danmark til grøn frontløber ved at vise omverden, at vi tager klimaudfordringerne seriøst. For det andet får vi investeringerne retur blandt andet i form af besparelser på fossile brændsler og skatteindtægter. For det tredje skaber vi så også en masse job til alle faggrupper til gavn for erhvervslivet,« siger Thomas Damkjær Petersen.

De anbefalede projekter i IDAs Klimasvar skaber mest beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen, hvor der ligger 181.000 årsværk fordelt over 10 år, mens industrien bidrager med 128.000 årsværk, og service på godt 103.000 årsværk. 53 procent af jobbene er faglærte, mens 22 procent er ufaglærte og 7 procent har en kort videregående uddannelse. De resterende 18 procent af beskæftigelsen i IDAs Klimasvar er personer med mellemlange eller lange videregående uddannelser.

»I den politiske debat har fokus længe været på at fastsætte målsætninger for den grønne omstilling og i mindre grad rettet sig mod, om vi har de nødvendige kompetencer for at nå i mål med ambitionerne. Derfor anbefaler vi også, at der udarbejdes en national kompetencestrategi, som identificerer behov og barrierer, både på kort og længere sigt, så vi løbende uddanner og efteruddanner medarbejdere med de nødvendige kompetencer,« siger Thomas Damkjær Petersen.

IDAs klimasvar – rapport og virkemidler

"IDAs Klimasvar – Transport- og energiløsninger 2030" findes i forskellige udgaver – både oversigter, den korte udgave og den fulde rapport.

Rapporten er udarbejdet af forskere fra Aalborg Universitet i dialog med IDAs Klima ad hoc-udvalg (maj 2020)

  • Den fulde rapport - Danmarks første sammenhængende bud på en dansk vej til 70 pct. reduktion af klimagasser (64 sider, rapporten ligger hos AAU).
  • Kort fortalt – på syv sider får du essensen af IDAs Klimasvar
  • Oversigt over indsatser -  i et overskueligt skema kan du se, hvad de forskellige sektorer, metoder og udfordringer skal bidrage med.
  • Virkemiddelkatalog - Idekatalog med politiske virkemidler og anbefalinger (2 sider).
  • Beskæftigelseseffekt - af IDAs klimasvar - AE har regnet på IDAs Klimasvar - det kan skabe 415.000 grønne job fordelt over 10 år. 

Se hele temaet IDAs Klimasvar