IDAs internationale relationer

IDA er medlem af globale og europæiske organisationer, hvor IDA sammen med beslægtede organisationer opnår størst mulig indflydelse på især arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, innovation, forskning og udvikling.

Hvis IDA vil påvirke forhandlinger mellem de europæiske parter om EU-lovgivning, kan det kun lade sig gøre, hvis man er medlem af europæiske føderationer på sektorniveau og den europæiske ingeniørorganisation FEANI.

Både IndustriAll Europe, UNI Europa og Eurocadres har repræsentanter i ledelsen af ETUC, som er den europæiske føderation for hovedorganisationer (LO, FTF og AC), og de sidder også med, når ETUC indgår i forhandlinger om europæiske aftaler med de europæiske arbejdsgivere BusinessEurope. ANE har en plads i ledelsen af Eurocadres, som er europæisk organisation for ledere og funktionærer. FEANI har direkte adgang til EU-Kommissionen og Parlamentet samt den europæiske arbejdsgiversammenslutning BusinessEurope.

Association of Nordic Engineers (ANE)

ANE  er en sammenslutning af ingeniørforeninger på tværs af de nordiske lande.

I 2007 grundlagde Sveriges Ingenjörer, IDA, norske NITO samarbejdsorganisationen, der blev tilsluttet af islandske VFÍ i 2018 og de finske organisationer i Engineers Finland, TEK, TFIF, ILRY og DIIF, i 2020.

Til sammen repræsenterer ANE mere end 500.000 ingeniører i Norden, og arbejder for at fremme de fælles nordiske interesser i regionen, i EU og globalt.

ANE er en platform for videndeling, samarbejde og idéudvikling med tre hovedformål:

  • Øge interessen for STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
  • Styrke ingeniørers rolle i den bæredygtige omstilling
  • Løbende forbedre arbejdsvilkårene for ansatte inden for STEM

European Federation of National Engineering Associations (FEANI)

FEANI  er den europæiske sammenslutning af 32 nationale ingeniørorganisationer (federation of professional engineers) og repræsenterer i alt 3,5 millioner europæere.  FEANI varetager medlemmernes professionelle interesser i primært Europa.

FEANI arbejder for at styrke ingeniørernes rolle og tydeliggøre professionens betydning for det internationale samfund. Blandt FEANI’s helt centrale områder er gensidig anerkendelse af ingeniøruddannelser og ingeniørernes teknologiske kompetencer.

Hos IDA kan danske og internationale ingeniører søge anerkendelse af sine ingeniørkompetencer på europæisk niveau som Euroingeniør (EUR ING). Titlen tildeles af FEANI efter indstilling fra IDA.

Mange internationale virksomheder spørger den enkelte ingeniør om vedkommende er ”EUR ING”, ligesom man i mange lande uden for Europa ikke kan søge job som ingeniør med mindre man er anerkendt EUR ING.

  1. Arbejde i udlandet

    Læs mere om og søg EUR ING på FEANIs hjemmeside

IndustriAll

IndustriAll er den europæiske sammenslutning af organisationer i industrien.

På linje med de IDAs nordiske søsterorganisationer er IDA medlem af IndustriAll, som er den største europæiske brancheorganisation med stor indflydelse på de europæiske beslutninger vedrørende forholdene i industrien.

Via medlemsskabet af IndustriAll er IDAs medlemmer som arbejder i udlandet sikret bistand fra lokale organisationer – enten direkte eller via IDA.

IndustriAll arbejder også globalt og giver IDA muligheder for at få kontakt til organisationer, som kan bistå i arbejdet for IDAs medlemmer uden for Europa.

Union Networks International (UNI)

UNI (Union Networks International) giver IDA en direkte adgang til arbejdet for at sikre og udvikle funktionærernes interesser både på europæisk og globalt niveau.

Gennem IDAs aktive arbejde i UNI’s globale arbejdsgruppe for specialister og ledere (Professional & Managerial Staff) sikres IDAs indflydelse globalt for udvikling af forholdene for funktionærer.

I UNI får IDA adgang til bistand fra andre nationale medlemsorganisationer vedr. internationale ansættelsesforhold.

Et af de vigtige tværgående emner som UNI fx arbejder med er en Whistleblower-politik, som skal sikre ansattes mulighed for at videregive oplysninger om faglige og andre forhold, som offentligheden bør have kendskab til.

Et andet eksempel er ”Work Life Management”, som fx arbejdsmiljø og problemstillinger ved fleksible arbejdstider.

Industriansatte i Norden (IN)

Industriansatte i Norden (IN) er en sammenslutning for industriorganisationerne i Norden.

I regi af IN koordinerer de nordiske organisationer i industrien det overordnede input til arbejdet på europæisk og på globalt niveau.

Det nordiske arbejdsmarked i industrien har fælles betingelser, som gør et tæt samarbejde relevant. Når de nordiske organisationer har koordineret det internationale samarbejde, opnås de største resultater til gavn for alle typer ansatte i sektoren. IDA og ANE (se nedenfor) er repræsenteret i IN.