International anerkendelse af din ingeniøruddannelse – EUR ING

EUR ING er en international anerkendelse af den enkelte ingeniørs ingeniøruddannelse inkl. erhvervserfaring som ingeniør.

Kvinde og mand trykker hånd

Som EUR ING dokumenteres, at ingeniøren har teknologiske/naturvidenskabelige kompetencer, som gør man er egnet til at varetage hvervet som ingeniør på højt niveau.

Hvem kan søge om at blive EUR ING?

Medlemmer af en europæisk ingeniørorganisation kan søge om anerkendelse af sine uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige kvalifikationer som ingeniør i den europæiske ingeniørorganisation FEANI.

Den enkelte ingeniør søger via ingeniørorganisationen i det land man hvor man har sit medlemskab af en national ingeniørorganisation.

I Danmark søges titlen på FEANI’s hjemmeside under ”EUR ING”, hvor ansøgeren indtaster personoplysninger, CV, uddannelsesoplysninger og ingeniørerfaring og beskriver hvordan man har anvendt sine ingeniørmæssige kvalifikationer i beskæftigelsen som ingeniør. Man skal være medlem af IDA for at kunne søge om EUR ING titlen.

Det er vigtigt, ansøgeren læser ”Guide to the FEANI Register”, som beskriver ansøgnings- og anerkendelsesproceduren.

Det er også vigtigt at ansøgeren dokumenterer sin ingeniøruddannelse og sine ansættelser/sit arbejde som ingeniør ved dokumentation fra uddannelsesinstitutionen og fra de virksomheder, hvor ingeniøren har arbejdet. Dokumentationen uploades i det elektroniske ansøgningsværktøj, som findes på FEANI’s hjemmeside under ”EUR ING”.

Ansøgning og alle krævede dokumenter skal være udfærdiget på engelsk.

Beskrivelse af EUR ING, krav til anerkendelse som EUR ING, ansøgningsprocedure og ansøgningsformular findes på www.feani.org under EUR ING.

Anerkendelsesprocedure: I Danmark er det IDA som indstiller ansøgning om EUR ING til godkendelse i FEANI. Den endelige anerkendelse som EUR ING sker i et internationalt sammensat panel af ingeniører med kompetencer på højt niveau i FEANI European Monitoring Committee (FEANI EMC) som afgør ansøgninger på sine møder der afholdes tre gange årligt.

Hvordan søger jeg om EUR ING i Danmark?

Er man organiseret som ingeniør i IDA søger man om titlen på FEANI hjemmeside www.feani.org. Her findes vejledning om EUR ING og FEANI Register over europæiske ingeniøruddannelser som giver adgang til EUR ING titlen.

IDA anbefaler kraftigt at man søger om EUR ING online via FEANI’s hjemmeside, idet det letter og forkorter behandlingen af ansøgningen.

Kan jeg søge om EUR ING direkte i FEANI ved at sende en Hard Copy ansøgning?

Nej det kan man ikke. Alle ansøgninger om EUR ING foregår via den nationale medlemsorganisation man er medlem af.

Kan jeg søge om EUR ING, hvis jeg ikke er medlem af IDA?

Nej. Man skal være medlem af ingeniørforeningen i det land hvorfra man søger om EUR ING. Er man lokaliseret permanent eller midlertidigt i Danmark

Kan jeg søge om EUR ING fra et andet land?

Ja, man søger om EUR ING i den nationale ingeniørorganisation eller sammenslutning af ingeniørorganisationer i det land, hvor man er organiseret som ingeniør.

Kan jeg søge om EUR ING hvis jeg er organiseret som ingeniør i IDA og har en udenlandsk ingeniøruddannelse – dvs en ingeniøruddannelse fra et andet land end Danmark?

Ja. Man søger om EUR ING i det land hvor man er organiseret som ingeniør.

Skal jeg være medlem af FEANI for at kunne søge om at blive EUR ING?

Nej. Den enkelte ingeniør kan ikke være medlem af FEANI. FEANI er en europæisk føderation af nationale ingeniørorganisationer.
Som ingeniør skal man være medlem af en national ingeniørorganisation gennem hvilken man søger om at blive EUR ING.

Kan jeg få udstedt et nyt EUR ING Bevis? Mit gamle bevis er blevet væk.

Ja, det kan man godt ved at IDA Sekretariatet henvender sig til FEANI Sekretariatet og beder dem om at udstede et ny bevis. FEANI beregner sig et gebyr for udstedelse af nye beviser for EUR ING Titlen.