Ansat af en udenlandsk arbejdsgiver

Bliver du ansat af en udenlandsk arbejdsgiver, skal du selv forhandle din ansættelseskontrakt. Her kan du læse mere om ansættelsesvilkår i udlandet, og hvilke rettigheder IDA anbefaler, at du fokuserer på.

Mænd går op ad trappe

I Danmark og de øvrige EU-lande er der en række minimumsbestemmelser, der sikrer arbejdstageres rettigheder inden for områder som opsigelse, løn, kompensation og meget andet.

Bliver du ansat i det øvrige udland, skal du derimod være opmærksom på selv at få så fordelagtige vilkår som muligt, når du forhandler kontrakt. I IDA anbefaler vi, at du fokuserer på ret til løn under sygdom og et rimeligt opsigelsesvarsel.

I IDA oplever vi typisk, at udenlandske arbejdsgivere har forståelse for, at deres medarbejdere skal bruge tid på at besøge familie og venner i hjemlandet. Derfor kan du med fordel forhandle om ekstra ferie eller fridage.

Du bliver dog nødt til at tilpasse dine krav efter normerne i arbejdslandet, og de kan variere relativt meget. I Europa er 5-6 ugers ferie almindeligt, mens 3 ugers ferie om året kan være det bedste, du kan opnå i USA.

Du skal være opmærksom på, om din arbejdsgiver ansætter dig som "self-employed", hvilket er meget almindeligt i visse lande. Som self-employed er du i realiteten et énmands-entreprenørfirma, der er ansat til at udføre et afgrænset stykke arbejde.

Er du ansat som self-employed i et land, hvor det sociale sikkerhedsnet er tilknyttet arbejdsmarkedet, skal du selv indbetale det fulde beløb til disse ordninger.

Står du foran et arbejdsophold i udlandet på lokale vilkår, er lønnen naturligvis en afgørende faktor. Selv om ingeniørlønninger altid ligger i den pæne ende af indkomstskalaen, uanset hvilket arbejdsland du overvejer, så er der overraskende store forskelle fra land til land, og nogle gange også inden for det samme lands grænser (fx i både Tyskland, UK og USA). 

Lønnen er et produkt af almindelige markedsmekanismer, men den afspejler også erhvervsstruktur, konjunkturer, befolkningssammensætning, uddannelsesniveau, leveomkostninger, indkomstskat, socialt sikringsniveau etc. i arbejdslandet. Det er svært at skabe et præcist overblik over alt dette – også i IDAs udlandsrådgivning.

Det bliver heller ikke lettere af, at det reelt kun er i Norden, at man har ingeniørfagforeninger som IDA, der hvert år udarbejder valide og lettilgængelige lønstatistikker for naturvidenskabeligt uddannede. 

Orienter dig via løn-websites 

I nogle lande findes hjemmesider med tilsyneladende valide lønoplysninger og mulighed for betalings-onlinelønvurdering - fx salary.com i USA og lohnspiegel.de i Tyskland. Disse to sites kan IDAs medlemmer roligt benytte. IDAs udlandsrådgivning tør også godt komme med et nogenlunde kvalificeret bud på lønninger i medlemmernes mest almindelige arbejdslande ud fra vores viden om løn, indkomstskat og leveomkostninger i landene. Men ellers må du selv prøve at søge oplysninger på nettet, blandt kolleger etc. 

Nedskalering af løn svarende til lokale leveomkostninger

Skal du til en lønforhandling med en arbejdsgiver i udlandet, og har du ikke et validt udgangspunkt for et lønkrav, kan du som en nødløsning tage udgangspunkt i en passende dansk løn efter skat, som du nedskalerer svarende til niveauet for leveomkostninger og bolig i arbejdslandet (de vil næsten altid være lavere end i Danmark).

Du kan evt. tillægge et beløb til dækning af rejser til Danmark og sige til arbejdsgiveren, at du mener, det pågældende nettobeløb samt et pensionsbidrag er nødvendigt for at sikre dig en levestandard svarende til den, du er vant til. 

Pensionsbidrag og lavere leveomkostninger

Det skal understreges, at lønnen (hverken netto- eller bruttolønnen) ikke må vurderes alene. Fx bør du ikke sammenligne med, om du ville være tilfreds med lønnen i Danmark. I mange lande indbetaler arbejdsgiveren pensionsbidrag, der ligger over de 12-16%, som en arbejdsgiver og lønmodtager i Danmark sædvanligvis indbetaler tilsammen.

I nogle lande yder arbejdsgiveren bidrag til transport til og fra arbejde. I de fleste lande er indkomstskatteprocenten desuden under 35, og leveomkostningerne under 80% af hvad de er i Danmark. Med  65% af en dansk løn kan du meget vel have den samme eller en højere levestandard i det nye arbejdsland end hvad, man kunne forvente i Danmark. 

Gennemgå dine dokumenter med IDAs eksperter

Har du modtaget dokumenter fra din kommende udenlandske arbejdsgiver i form af kontrakt, lønopstilling eller offer letter/letter of intent, så upload det i en henvendelse til IDA, så vi kan gennemgå det sammen. Dokumenter som disse vil ofte også beskrive værdien af eventuelle benefits under ansættelsen i udlandet, såsom værdi af bohaveflytning, pensionspakke, forsikringspakke, betalt skolegang, hel eller delvis betaling af husleje etc.

Skulle der opstå behov for afklaring af skattemæssige spørgsmål, har vi efter en konkret vurdering også mulighed for at henvise dig til IDAs skattehotline hos Deloitte.

IDA har udarbejdet en mini-guide til udstationering og ansættelse i udlandet

Mini-guide: Videnarbejder i verden