Rammevedtægter for IDAs regioner

Vedtaget af Repræsentantskabet den 13. november 2021.