Politiske arbejds- og ekspertgrupper

I en række ekspert- og arbejdsgrupper inviteres IDA medlemmer til at bidrage med deres ekspertviden på udvalgte områder, som har stor samfundsmæssig relevans.

Teknologi og videnskab er en del af løsningen på mange af vores samfunds udfordringer.

I en række ekspert- og arbejdsgrupper inviteres IDA medlemmer til at bidrage med deres ekspertviden på udvalgte områder, som har stor samfundsmæssig relevans, og hvor netop IDAs medlemmer har unik viden indenfor teknologi og naturvidenskab, der skal i spil.

Ekspertgrupperne samler viden og udvikler på den baggrund politiske anbefalinger og løsningsforslag, som bruges i IDAs politiske interessevaretagelse.

Resultatet af gruppernes arbejde kan udmønte sig i rapporter, politikpapirer og politiske anbefalinger. Der kan afholdes dialogmøder, konferencer eller andre arrangementer, som understøtter formålet for de enkelte ekspertgrupper.

Ekspertgrupperne har også en opgave i forhold til at være teknologiens stemme i samfundsdebatten. Flere medlemmer af ekspertgrupperne er således teknologiske talspersoner på vegne af IDA.

Der sidder altid et hovedbestyrelsesmedlem i spidsen for ekspertgrupperne, og medlemmerne i grupperne udpeges på baggrund af deres faglige ekspertise og på en måde, hvor der sikres en sammensætning af forskere, praktikere fra offentlige og private virksomheder samt rådgivere.

Ekspert- og arbejdsgrupper