Spørg IDAs eksperter

Sidder du som journalist og ønsker faglig uddybning og/eller kommentarer til et emne, du skriver om, kan der være hjælp at hente hos IDAs panel af fageksperter. Panelet består af ca. 25 specialister,

IDAs eksperter dækker til sammen en bred vifte af emner - fra affald, infrastruktur og it til robotteknologi, klimatilpasning og ledelse, for blot at nævne nogle eksempler.

Du får kontakt til eksperterne via IDAs Presseteam.

Vidensområder:

Affald

 • Drift og udvikling af genbrugsstationer
 • Husholdningsaffald
 • Ressourcestrategi

Brandteknik

Byggeri

 • Supersygehuse
 • Bærende bygningskonstruktioner
 • Energirigtigt byggeri
 • EU-direktiver i relation til byggeri
 • Fugt og fugtproblemer i bygninger

Elektronik hardware

 • Effektelektronik til anvendelse i VE, nødstrømsanlæg m.m.
 • Udvikling

Energi

 • Energibesparelser i industrien
 • Bæredygtig omstilling
 • Kontrol og styring af energiforbrug i bygninger vha. sensorteknologi
 • Miljø- og energiteknik
 • Olie- og gasboringer - on shore and off shore
 • SMART Grid og energiteknik i forhold til kraftvarmeværker og vindmøller
 • Termiske omdannelsesprocesser for biomasse (fx om at lave affald til energi)

Fly

 • Flyvemaskiner
 • Flytrafik
 • Flyvekontrol

Fødevareteknologi

 • Fødevaresystemer og fødevarestudier

Industri

 • Robotteknologi og automatisering
 • Svejseteknik

Infrastruktur

 • Banetransport
 • Intelligente transportsystemer
 • Vejtransport

IT

 • Datawarehouse, business intelligence og kvalitetsudvikling
 • It- og kommunikationsteknologi i relation til bæredygtighed
 • Ledelse af it-udvikling
 • Sikkerhed
 • Udvikling

Kemi

 • Luftforurening
 • Nye materialer

Klima

Klimatilpasning

 • Ekstremregn
 • Kloakker
 • Problematikker relateret til vand i byer mv.
 • Spildevand

Korrosion og vandbehandling

 • i højtryksanlæg (bl.a. i kraftværker)

Ledelse

 • Organisatorisk udvikling i videntunge virksomheder

Materialeteknologi

Ny teknologi

Teknologitrends

Patenter, opfindere og varemærker

Sundheds - og velfærdsteknologi

Telekommunikation

 • Radioteknolog
 • Fibernet
 • Fastnet