Anerkendelsesudvalg for statikere

Den løbende drift af anerkendelsesordningen for statikere varetages af et anerkendelsesudvalg

Anerkendelsesudvalget består af 9 medlemmer, der udpeges af IDA efter indstilling:

  • Tre medlemmer indstilles af Trafik- og Byggestyrelsen (tidl. Energistyrelsen)
  • To medlemmer indstilles af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI
  • To medlemmer indstilles af Kommunernes Landsforening, KL
  • Et medlem indstilles af Dansk Byggeri
  • Et medlem indstilles af Foreningen af Anerkendte Statikere

Udvalgsmedlemmerne udpeges for 4 år ad gangen.

Anerkendelsesudvalget holder ca. 5 møder årligt, hvor der tages stilling til ansøgninger om statikeranerkendelse og fornyelser af anerkendelser. Dertil kommer andre spørgsmål i relation til ordningens drift, fx ordningens økonomi.

For hver ansøgning om statikeranerkendelse nedsættes et bedømmelsesudvalg, der består at 2 medlemmer af udvalget samt 1-2 eksterne sagsbehandlere. Bedømmelsesudvalget udarbejder indstilling til anerkendelsesudvalget.

Her kan du se en samlet oversigt over udvalgets medlemmer:

Fortegnelse over Anerkendelsesudvalgets medlemmer (marts 2019)

Udvalgsmøder

Anerkendelsesudvalget har planlagt møder på følgende datoer:

  • 10. juni 2021
  • 21. september 2021
  • 9. december 2021

Referat fra udvalgets møder godkendes på det efterfølgende møde, hvorefter det offentliggøres her på hjemmesiden.

Anerkendelsesordningen har tilknyttet en faglig sekretær, der bistår anerkendelsesordningen i forbindelse med ansøgninger om anerkendelse og fornyelse, klagesager m.v.

Endvidere er der knyttet et antal eksterne sagsbehandlere til ordningen. Deres opgave er primært at foretage projektgranskning i forbindelse med ansøgning om statikeranerkendelse.

Anerkendelsesordningen har p.t. følgende eksterne sagsbehandlere:

Oversigt over eksterne sagsbehandlere

14. april

4. marts

Mødereferater 2021

26. januar 2021

Mødereferater 2020

30. november 2020

22. oktober 2020

28. september 2020

23. juni 2020

17. juni 2020

28. maj 2020

10. marts 2020

Mødereferater 2019

26.november 2019

17. september 2019

4. juni 2019

28. marts 2019

31. januar 2019

Mødereferater 2018

19. november 2018

12. oktober 2018

18. september 2018

11. juni 2018

20. marts 2018

23. januar 2018

Mødereferater 2017

18. januar

16. marts

13. juni

23. august

19. september

Mødereferater 2016

8. marts

24. maj

5. september

Mødereferater 2015

3. februar

28. april

17. juni

27. august

6. oktober

2. december

Mødereferater 2014

20. marts

29. april

16. juni

9. september

6. oktober

3. december

Mødereferater 2013

22. marts

13. juni

8. oktober

16. december

Mødereferater 2012

20. marts

13. juni

18. september

27. november

Mødereferater 2011

27. januar

29. marts

2. maj

16. juni

4. oktober

1. december

Mødereferater 2010

8. juni

4. oktober

15. december