Dine rettigheder som tillidsvalgt

Som tillidsvalgt kan du være omfattet af en særlig beskyttelse i forbindelse med afskedigelse – især hvis der er en overenskomst. Bliver du opsagt, bør du derfor altid kontakte IDA for nærmere råd og vejledning om, hvordan du skal forholde dig.

Offentligt ansat tillidsvalgt

Hvis du er offentligt ansat tillidsrepræsentant er der forlænget opsigelsesvarsel. Det forlængede opsigelsesvarsel er det individuelle opsigelsesvarsel plus tre måneder. Skyldes afskedigelsen arbejdsmangel, forlænges varslet dog ikke.

Opsigelsen af en tillidsrepræsentant på det offentlige område skal være begrundet i "tvingende årsager". Det vil sige, at opsigelsen ikke må være begrundet i, at du udfører dine funktioner som tillidsrepræsentant, og det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at dette ikke er tilfældet. Hvis der fx i den givne situation ville være mulighed for at opsige en anden (ikke-tillidsrepræsentant) end dig, så skal arbejdsgiveren gøre dette.

Hvis arbejdsgiveren ikke kan bevise, at opsigelsen er begrundet i "tvingende årsager", vil du eventuelt kunne få en økonomisk godtgørelse.

Der gælder særlige regler for tjenestemænd.

Privat ansatte

Hvis du er privatansat tillidsrepræsentant med overenskomst, kan beskyttelsen fremgå af overenskomsten.

For andre privatansatte tillidsrepræsentanter og for formænd for akademikerklubber og virksomhedsgrupper afhænger beskyttelsen af, om virksomheden er omfattet af en kollektiv aftale, som fastlægger bestemmelser om information og høring af arbejdstagere - eksempelvis samarbejdsaftalen mellem DA og LO.

Såfremt der foreligger en sådan aftale, er det repræsentanterne af samarbejdsudvalget (SU) der opnår tillidsrepræsentantbeskyttelse. Hvis der ikke er en kollektiv aftale, har formænd for akademikerklubberne og virksomhedsgrupperne samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. Kontakt IDA for at få en nærmere vurdering af, hvorvidt der er ekstra beskyttelse mod afskedigelse i din situation.

Læs mere om lokal indflydelse og beskyttelse af repræsentanter i folderen: Lokal indflydelse på private arbejdspladser.

Reglerne fremgår af: Lov om information og høring af lønmodtagere.