Guide for tillidsvalgte

Få indblik i dine opgaver som tillidsvalgt, hvilken hjælp du kan få fra IDA og hvilke forventninger IDA har til dig.

Du kan som tillidsvalgt få indflydelse

IDA kæmper for de bedst tænkelige vilkår indenfor arbejdsliv og familieliv for sine medlemmer. Ved at søge medindflydelse, opnå aftaler og håndhæve rettigheder på arbejdspladsen kan du, som tillidsvalgt, få medbestemmelse på dette.

IDA understøtter dig som tillidsvalgt

IDA ønsker at understøtte dig i dit virke som sparrings- og dialogpartner for ledelsen vedrørende kollegaernes løn- og ansættelsesforhold samt virksomhedens mål, strategier og organisationsændringer.

En af måderne, hvorpå IDA kan understøtte dig som tillidsvalgt er ved at blive mere synlig lokalt, at sikre at du har netværk, hvor du kan erfaringsudveksle og videndele samt give dig opbakning, uddannelse og redskaber til at sikre forøget indflydelse på de lokale løn- og ansættelsesvilkår og dermed større tilslutning blandt IDAs medlemmer til det lokale arbejde.

Du er som tillidsvalgt nøgleperson

Som tillidsvalgt er du, om nogen, en nøgleperson på arbejdspladsen. Du er den strategiske medskaber, forhandler, stødpude, mægler og budbringer mellem ledelse og medarbejdere og du er garanten for at aftaler overholdes og efterleves. Du er engageret, troværdig, tillidsvækkende og diplomat men også skarp og principfast.

Det er attraktivt at være tillidsvalgt

IDA ønsker at sikre, at det er attraktivt at være tillidsvalgt. Som tillidsvalgt tilegner du dig viden og kompetencer inden for atypiske naturvidenskabelige fagområder, som for eksempel organisations- og forandringsudvikling og strategisk dialog med ledelsen, hvilket giver dig en helt unik indsigt i din arbejdsplads og kan være med til at gøre det nemmere på din karrierevej. Det skal være udfordrende, kompetenceudviklende og ikke mindst personligt udviklende at være TR.

Guide for tillidsvalgte

Med Guiden ønsker IDA, at det daglige arbejde som tillidsvalgt bliver, ikke bare lettere, men også sjovere og mere udviklende.

Guiden for tillidsvalgte er et redskab til dig som tillidsvalgt og appetitvækker for dig, der overvejer at blive tillidsvalgt.

I publikationen fremgår det, hvilke opgaver du som tillidsvalgt skal løse samt IDAs forventninger til, hvordan du som tillidsvalgt skal fremstå og opfattes ude på arbejdspladsen. I den forbindelse giver publikationen dig nogle meget konkrete henvisninger til, hvordan du kan og bør agere og desuden får du at vide, hvad du kan forvente af IDA.